Hovedside

KUNNGJØRING

Kunngjøring:

Generalforsamling i Norsk Schäferhund Klub Avd. Nordenfjeldske avholdes i Klubbhuset på Stavsøra søndag 11.februar 2018 kl. 13.00

Frist for innsending:

Forslag og saker som skal opp på generalforsamlingen må være Styret i hende innen 14.januar 2018

Ferdig innkalling blir tilgjengelig på våre nettsider fra 28.januar.

NB! For å være valgbar og ha stemmerett må kontingent for 2018 være betalt.

Styret