Norsk Schäferhundklub avd. Nordenfjeldske

KALENDER VAFFELVAKTER 2020

GRUNNET KORONATID VIL VAFFELVAKTER UTSETTES!

NYE VAKTLISTER KOMMER SENERE 😊

                

                 Informasjon om vaffelvakter