Norsk Schäferhundklub avd. Nordenfjeldske

KLUBBHUSET ER UTLÅNT 20. OKTOBER 2020

 NORSK SCHÄFERHUNDKLUB AVD. NORDENFJELDSKE

Info til våre medlemmer:
Klubbhuset er utlånt til Dommerforeningen v/Liv Evjen
tirsdag 20. oktober fra kl 17 og ut kvelden.