Bli medlem

 

Bli medlem i Norsk Schäferhund Klub

Medlemskap i Norsk Schäferhund Klub koster 410,- for 

hovedmedlem + grunnkontingent til NKK 220,-

Dvs. kr 630,-

Familiemedlem koster 290,- (da betaler du ikke noen grunnkontingent til NKK) - 

men må være linket opp mot en fullverdimedlem 

Juniormedlem koster 250,- + grunnkontingent til NKK 220,-  (fødselsår må oppgis - for de under 18 år) 

Dvs. kr 470,-

NB! Selve grunnkontingenten til NKK betales kun 1 gang.

Dvs. at hvis du er medlem i en annen klubb så betaler du kun selve avgiften til Norsk Schäferhund Klub når du blir medlem til oss.

Jeg vil bli medlem

Som medlem vil du motta Schäferhundklubben's sentrale tidsskrift:

Schäferhunden (4 nr./år)

NKK's tidsskrift Hundesport (4 nr/år)