Grunnkurs i lydighet/

hverdagsdressur

Kursets innhold: Kurset inneholder både teori og praksis. Teorien omhandler tema som går på hundens måte å "tenke" på. Hvordan lærer hunden, hvordan kan vi "lære" hunden noe?

Dette er sentrale spørsmål på dette kurset, og gjennom temaene på teorikvelden, vil man komme med endel forslag til trening av hund, basert på generell adferdslære.

På utekveldene vil man trene på en del øvelser, og lære å jobbe med hunden slik at man får en lydig hund som man kan ferdes med overalt. Det vil også på dette kurset være sterk fokus på dette med å utvikle hundens resurser.

Mål med kurset: Kurset er ment som et tilbud til de som har som mål å få en lydig hund, uten noe fokus på målbare mål eller konkurranser. Kurset vil omhandle "hverdagsdressur".

Målgruppe: Alle som har lyst til å lære mer om hund og hundehold. Kurset er en naturlig oppfølger etter valpeutviklingskurset.

Kurset passer for hunder fra 7 mndr. og oppover.