Spesialkurskurs

Slike kurs er: Sporkurs, runderingskurs, feltkurs, IPO-kurs, figurantkurs, instruktørkurs, organisasjonskurs, utstillingskurs, o.l.

Kurs kan sammensettes på mange forskjellige måter. Det kan f.eks. arrangeres

kurs i en enkelt øvelse. Har DU et ønske om kurs? Ta kontakt med kurskomiteen for å høre om klubben arrangerer kurs i nettopp det DU kunne tenkt deg kurs i !!

Slike spesialkurs arrangeres etter forespørsel og behov.