Hovedside

Lisens for RIK trening Gr. C NB! Gjelder for ALLE som trener gr C også for Mot & Kamp !!!

NKK har innført krav om lisens for å kunne

trene RIK gr. C eller for å kunne stille på

prøve som innehar gr. C

Informasjon finnes her:


http://www.nkk.no/cmnkk/file/download/files/Jakt%20og%20Brukshund/Info%20om%20RIK%20lisens.pdf

Skjema for bestilling av lisens finnes her:


http://www.nkk.no/cmnkk/file/download/files/Jakt%20og%20Brukshund/Bestilling%20av%20lisens%20RIK%20gruppe%20C.pdf
 
Med vennlig  hilsen
Norsk Kennel  Klub
 
Monica  Nordlund
Jakt-og Brukshundavdelingen
 
Tlf:     21 600 900 /921
Faks: 21 600  901
Besøk våre  nettsider på www.nkk.no