Hovedside

Lisens for RIK trening NB! Gjelder for ALLE som trener gr. C også for Mot og Kamp!

NKK har innført krav om lisens for å kunne

trene RIK gr. C eller for å kunne stille på

prøve som innehar gr. C

Informasjon finnes her:

http://web2.nkk.no/no/arrangor+_frivillig/prover/informasjon_om_rik-lisens/

Søknad om RIK-lisens gjøres via "Min side" hos NKK.


Med vennlig  hilsen
Norsk Kennel  Klub

Monica  Nordlund
Jakt-og Brukshundavdelingen

Tlf:     21 600 900 /921
Faks: 21 600  901
Besøk våre  nettsider på http://web2.nkk.no/