Info fra styret

 

Medlemsmøter og styremøter 2019

Neste styremøte: 24.04.19 kl 18.30

Neste medlemsmøte: 30.04.19 Referat fra Rep.møtet og info programendring Bruks/IGP                                                                                                                                                                                                              

Styrets representanter inn mot komiteene:

Roger Svendsen                        Lydighetskomiteen

Hilde A. Eriksen                         Testkomiteen

Per Taksgård                              Drift og vedlikehold

Unni Wikstrøm                          Utstillingskomiteen

Hanne Nordgård Lilleberg       Kurskomiteen

Bjørn Karlsen                             Brukshundkomiteen

Hanne Nordgård Lilleberg      Støttekomiteen

 

Protokoller/Møtereferater: Se meny til venstre