SPORKURS INFORMASJON

Kurset består av innføring i spor. Enten på jorde eller skog. Alternativt begge delene.

Teori og praktik.

Ca 15 timer

Pris 1000,- for medlemmer / 1500,- for ikke medlemmer