KLUBBHUSET ER OPPTATT/ UTLÅNT TIRSDAG 26.MARS ETTERMIDDAG/KVELD