Protokoll nr 1 2020

Møtetittel:

Styremøte 

Møtedato:

19.01.2020

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

04.02.2020

Navn

Tilstede

Forfall

Roger Svendsen

X

Bjørn Karlsen

X

Hilde Eriksen

X

Unni Wikstrøm

X

Hanne Nordgaard Lilleberg

X

Lars Hoem

X

Per Taksgård

X

Sakliste

Saknr

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:

Fra NKK  K-Test 24.04.19 ref.nr. 80-19003 er anerkjent.

Mottatt mail fra 4 avdelinger vedrørende referat fra ekstraordinært rep.møte.

Mottatt henvendelse fra Odd Skar vedrørende lån av hele Stavsøra for førerhundkurs den 13. juni.

Post ut:
Sendt mail til medlem vedrørende kurs til Tore Lislevand.

Odd Skar er varslet om at den datoen er det allerede utlånt .

Generalforsamling:

Gjennomgang av styrets årsberetning, regnskap og budsjett
Forslag til nedleggelse av redaksjonskomiteen.

Utlån av baner i 2020

13.-14. juni 2020 Nidaros Agility

22. – 23. august 2020 Nidaros Agility

12. – 13. september 2020 Gauldal hundeklubb

Andre reserverte datoer:

7. mars 2020 kl. 13.00 Kickoff tillitsvalgte:

25.mars 2020  kl. 19.30 Medlemsmøte med gjennomgang av rep.mappa.

Protokoll nr 2 2020

Møtetittel:

Styremøte

Møtedato:

04.02.2020

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

03.03.2020

Navn

Tilstede

Forfall

Roger Svendsen

X

Bjørn Karlsen

X

Hilde Eriksen

X

Unni Wikstrøm

X

Hanne Nordgaard Lilleberg

X

Lars Hoem

X

Per Taksgård

X

Sakliste

Saknr

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:

Fra NKK forslag på kandidater til NKK Sporthundkomite RIK for 2 år og Mentaltest for 1 år.

Post ut:
Sendt til HS innkalling, protokoll fra vår generalforsamling.

Sendt til valgkomiteen sentralt forslag på kandidater til styreverv i HS.

Sendt til HS liste over delegater som skal til repmøte.

Sendt bårebukett til Thor Moens begravelse.

Testkomiteen:

Roger skal snakke med Odd Inge Christensen vedrørende dommere til testen april 2020.

HS:

Roger ringer rundt for å finne potensielle kandidater til HS.

Seminar for instruktører:

Oppfordre Lene til å snakke med Morten om han er interessert i å være med.

Hanne/Hilde

Roger

Protokoll nr 3 2020

Møtetittel:

Styremøte

Møtedato:

03.03.2020

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

22.03.2020

Navn

Tilstede

Forfall

Roger Svendsen

X

Bjørn Karlsen

X

Hilde Eriksen

X

Unni Wikstrøm

X

Hanne Nordgaard Lilleberg

X

Lars Hoem

X

Per Taksgård

X

Sakliste

Saknr

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:

Fra NKK informasjon om hvordan vi agerer på utstillinger / prøver under coronavirusutbruddet.

Fra NKK informasjon om samling for Ettersøk videregående- kursinstruktør og ressursgruppesamling på Honne, Biri

Mottatt forespørsel fra Christoffer Andersen, ungdomsansvarlig i HS som ønsker å komme til vår avdeling i tidsrommet 3.-5. juli

Mottatt søknad fra medlem om å få støtte til samling for IGP-figuranter

Fra NKK fått melding om at MH-testen høsten 2019 er ferdigmeldt men at papirene ikke er mottatt hos NKK. Roger er på saken.

Post ut:

Styret har sagt seg villig til å la ungdomsgruppa komme på samling i Trondheim Ungdomsansvarlig underrettet.

Styret har innvilget søknad om støtte til IGP figurantsamling

Sendt mail til Ann Mari Nordløkken vedrørende agilitystevnet til Gauldal hundeklubb

Regionmøte NKK 30.03.20

Avd. Nordenfjeldske blir representert med Roger Svendsen, Bjørn Karlsen og Liv Evjen

Treningsavgift

Hilde har sendt ut mail til medlemmene i avdelingen vedrørende betaling av treningsavgift

Vaffelvakt

Hilde har satt opp vaffelvakter for første halvår. De er sendt medlemmer, ligger på Øra og på hjemmesida.

Representanter fra styret opp mot komiteene.

Per Taksgård –           Drift- og vedlikehold

Bjørn Karlsen –         Brukshundkomiteen

Hanne N. Lilleberg – Kurskomiteen

Hilde A. Eriksen –     Støttekomiteen

Lars Hoem –             Lydighetskomiteen

Roger Svendsen –   Testkomiteen

Unni Wikstrøm -      Utstillingskomiteen

Bredbånd

Lars sjekker ut prisene på en router for å ha på Øra.

Offentlig post:

Sendes fra Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Styret har utnevnt:

Rik-Ansvarlig – Trond Eriksen

Valpekontakt – Trond Eriksen

Nye regler for startpistol:

Hilde ringer politiet for å høre om våre startpistoler må registreres

Utstilling 21.mars

Ringsekretær og skriver på plass, pokaler er ok, Bjørn Karlsen henter dommer.

  

Medlemsmøte 25.mars

Gjennomgang av Rep-mappa

Kickoffmøte

med tillitsvalgte 7.mars

Telt:

Sjekk ut pris på nytt stortelt.

Protokoll nr 4 2020

Møtetittel:

Styremøter 10.03.20 – 08.04.20

Referent:

Neste møte:             

Navn

Tilstede

Forfall

Roger Svendsen

X

Bjørn Karlsen

X

Hilde Eriksen

X

Unni Wikstrøm

X

Hanne Nordgaard Lilleberg

X

Lars Hoem

X

Per Taksgård

X

 

Sakliste      

 

 

 

 

Dato:

Telefonmøter - Coronaperioden

Ansvarlig

Frist

10.03.20

Tlf.møte vedr. Coronaviruset. Vi følger utviklingen nøye og forholder oss til anbefalinger/råd fra FHI og NKK

Legges ut på FB og vår hjemmeside

Aktivitetskalender hjemmeside oppdateres

12.03.20

Tlf. møte tordag formiddag. Vårt arrangement helgen 21-22. mars avlyses

Oppdatering legges ut på FB og vår hjemmeside

Aktivitetskalender hjemmeside oppdateres

Flybilletter og hotellrom avbestilles v/Hilde E.

16.03.20

Tlf. møte. Alt av arrangement, møter og organisert aktivitet t.o.m. påsken 2020 avlyses/flyttes

Oppdatering legges ut på FB og hjemmeside

Aktivitetskalender hjemmeside oppdateres

Styremøte 22.03.20 Gjennomgang av rep.mappa utgår.

Medlemsmøte 25.03.20 Gjennomgang av rep.mappa utgår.

26.03.20

Tlf. møte torsdag formiddag. Perioden med utsettelser/avlysninger utvides til å gjelde t.o.m. 29.04.20

Oppdatering legges ut på FB og hjemmeside

Aktivitetskalender hjemmeside oppdateres

31.03.20

P.g.a ny våpenlov:

Søknad om våpenlisenser til 9 mm knall/startrevolvere sendt til politiet v/Roger

 

 

05.04.20

Kasserer og leder i møte med revisorer
vedr. MVA

08.04.20

Tlf. møte onsdag formiddag. Perioden med utsettelser/avlysninger utvides til å gjelde fram til 15.06.20.
Mail sendt alle tillitsvalgte v/Roger
Fly og hotellrom avbestilt v/Hilde

Oppdatering legges ut på FB og hjemmeside

Aktivitetskalender hjemmeside oppdateres

   

 

Protokoll nr 5 2020

Møtetittel:

Styremøte

Møtedato:

03.05.2020

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

10.05.2020

Navn

Tilstede

Forfall

Roger Svendsen

X

Bjørn Karlsen

X

Hilde Eriksen

X

Unni Wikstrøm

X

Hanne Nordgaard Lilleberg

X

Lars Hoem

X

Per Taksgård

X

Sakliste

Saknr

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:

Mottatt flere informasjonsskriv fra NKK vedrørende korona situasjonen

Mottatt mail fra HS vedrørende lån til NKK

Mottatt mail fra utstillingskomiteens leder vedrørende utstilling i pinsen

Post ut:
Sendt svar til HS der vi sier oss enig til at de gir NKK et lån fram til de eventuelt får en krisepakke fra det offentlige.

Sendt svar til utstillingskomiteen der styret mener om en annen dato kan være aktuell grunnet retningslinjer fra NKK

Sendt mail til Brukshundkomiteen der de innhenter priser på nye skjul.

Unni


Unni


Unni

Kurs/prøver
Kurskomiteen kan sette i gang kurs men må gjøre det i henhold til smitteverninstruksene fra regjeringen.
Brukshundkomiteen gjennomfører de prøver som er godkjent å starte med i forhold til retningslinjer som er satt fra NKK. Gruppe C og ferdselsprøve kan ikke gjennomføres pr. i dag

Leieutgifter:
Søk grunneier om å få reduksjon av leieutgifter en periode. Roger tar saken

Lys på baner:
Utsetter innkjøp til høsten 2020

Overvåkningskamera
Utsettes inntil videre

Container:
Alle komiteer må ta en runde inn i container og rydder i sine hyller

Nye skjul:
Brukshundkomiteen sjekker priser på nye skjul

Dugnad:
Drift og vedlikehold innkaller til dugnad på Øra.

Innkjøp:
Drift og vedlikehold skal kjøpe inn ny skrumaskin
Støttekomiteen skal kjøpe inn ny vannkoker.

 

 

 

 

 

 

Roger

 

Protokoll nr 6 2020

Møtetittel:

  Styremøte

Møtedato:

  10.05.2020

Referent:

  Unni Wikstrøm

Neste møte:

  23.06.2020

Navn

Tilstede

Forfall

Roger Svendsen

Telefon

Bjørn Karlsen

X

Hilde Eriksen

X

Unni Wikstrøm

X

Hanne Nordgaard Lilleberg

X

Lars Hoem

X

Per Taksgård

X

Sakliste

Saknr

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:

Mottatt fra utstillingskomiteen ny henvendelse om å avholde utstilling etter tysk mønster i pinsa

Mottatt fra HS informasjon om at det foreligger dispensasjon fra reglene i forhold til å avholde Norsk avlskåring/godkjenning før hundene har avholdt karaktertest/bruksprøve.

Fra NKK veiledere for prøver og aktiviteter

Post ut:
Sendt svar på mail til utstillingskomiteen og lydighetskomiteen vedrørende søknad om utstilling i pinsen


Unni

Utstilling i pinsa
Styret behandlet søknad fra utstillingskomiteen om å avholde utstilling etter tysk mønster i pinsa. Styret mener fortsatt at det kreves for mye i forhold til smittevernreglene å gjennomføre en utstilling i pinsa.

Det er bl.a. strenge restriksjoner på drift av kafe, renhold av toalett, registrering av personer ut/inn av området, samt en anbefaling om å begrense reisevirksomhet i størst mulig grad, noe som antakelig gjør at vi ikke vil få så mange påmeldte som vi ønsker. Det vil antakelig bli åpnet opp for flere personer samlet på et arrangement, endringer i reglene rundt kafedrift, samt flere lettelser i smittevernreglene etter 14.06.2020, noe som gjør det mere fornuftig både når det gjelder økonomi og smittevern å flytte utstillingen til et senere tidspunkt.

RIK-prøver som lar seg gjennomføre i henhold til smittevernregler, og avlskåring/godkjenning kan gjennomføres. Styret opprettholder sin beslutning der vi åpner for å ha utstilling helga 03.07-05.07. 2020

Sendte henvendelse til utstillingskomiteen der vi har foreslått helgen 3.–5. juli som utstillingshelg. Avventer svar.

Tatt informasjonsbev fra HS til etterretning.

Gjennomgikk informasjonen fra NKK

 

Protokoll nr 7 2020

Møtetittel:

Styremøte

Møtedato:

23.06.2020

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

17.08.2020

Navn

Tilstede

Forfall

Roger Svendsen

telefon

Bjørn Karlsen

X

Hilde Eriksen

X

Unni Wikstrøm

X

Hanne Nordgaard Lilleberg

X

Lars Hoem

X

Per Taksgård

X

Sakliste

Saknr

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:

Mentalbeskrivelse Hund 28.09.2019 ref.nr. 87-19029 er anerkjent

Mottatt fra HS vedrørende flytting av arrangementer Dette skal meldes til HS før annonsering

NKK kåringsprøve den 01.06.2020 ref.nr. 83-20004 er anerkjent

Info fra NKK om likviditeten  fram til oktober 2020.07.05

Mottatt fra NKK liste over nye dispensasjonsdommere.

Mottatt fra Arve Schive forslag til ny leieavtale for Stavsøra.

Fra HS mottatt informasjon om at Norsk Vinner er utsatt til september 2020 og at Representantskapsmøte  2020 er avlyst.

Post ut:
Sendt til HS søknad om å flytte valpeskue/ utstilling Tysk mønster fra 30/5 til 11/7-20 og avlskåring til 12/7-20

Leieavtale Stavsøra

Roger sender svar til Schive der vi ønsker et møte vedrørende forslag til leieavtale.
Det settes ned en arbeidsgruppe som skal forhandle med Schive. Den består av Roger Svendsen, Bjørn Karlsen og Geir Flønes.

 

Protokoll nr 8 2020

Møtetittel:

Styremøte

Møtedato:

17.08.2020

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

21.09.2020

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Roger Svendsen

X

Bjørn Karlsen

X

Unni Wikstrøm

X

Hilde Aspaas Eriksen

 

X

Hanne Nordgård Lilleberg

X

Per Taksgård

X

Lars Hoem

 

X

Sakliste

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:

Mottatt fra avd. Indre Østfold invitasjon til en LP Challenge mellom 7 avdelinger

Mottatt mail fra medlem som ønsker nøkkel til riggen/ container

Mottatt mail fra HS vedrørende sponsing/annonsering NV 2020

Mottatt informasjonsbrev fra medlem vedrørende upassende oppførsel under trening av hund. Tatt til orientering

Mottatt mail fra avlsansvarlig i HS vedrørende at en oppdretter i avdelingen ikke har avlet etter klubbens retningslinjer.


Post ut:

Sendt mail til medlem der det ble informert at nøkler bare utleveres til tillitsvalgte.
LP Challenge:

Oversendt til lydighetskomiteen for videre behandling og utforming

Møte i NKK lokalt 25/8-2020:

Roger, Bjørn og Liv Evjen representerer avd. Nordenfjeldske

Møte med Arve Schive 27.08.2020:

Her møter arbeidsgruppa som er representert med Roger, Bjørn og Geir Flønes


Agilitystevne 28.-20. august:

Styret har satt opp vaktliste, Innkjøp til kjøkken, Unni.

Dugnad
med maling av riggen 29.august


2. september
:

Valpeshow som arrangeres av Trønderdommeren. Vaktliste satt opp. Ansvar for kjøkken

Bestilling/henting av nye klær fra Smartprofil. Prisene er gått opp og de er justert på Vipps

Medlemsmøte  den 14.oktober:

Hovedinnlegg Liv Evjen

 

 

 

 

Styret


Drift

 

Styret

Hanne