Info fra styret

Medlemsmøter og styremøter 2020

Neste styremøte: 04.02.20 kl 18.30                                               

Neste medlemsmøte:               

Saker som ønskes tatt opp i styret, må være styret i hende

senest en uke før neste styremøte.

 

Styrets representanter inn mot komiteene:

Roger Svendsen                      Lydighetskomiteen

Hilde A. Eriksen                       Testkomiteen

Per Taksgård                           Drift og vedlikehold

Unni Wikstrøm                         Utstillingskomiteen

Hanne Nordgård Lilleberg        Kurskomiteen

Bjørn Karlsen                           Brukshundkomiteen

Hanne Nordgård Lilleberg        Støttekomiteen

 

Protokoller/møtereferater: Se meny til venstre