Info fra styret

 

Medlemsmøter og styremøter 2018

Neste styremøte: 13.01.19  kl. 13.00

Neste medlemsmøte:

 

Styrets representanter inn mot komiteene:

Roger Svendsen                      Lydighetskomiteen

Hilde A. Eriksen                       Testkomiteen

Per Taksgård                            Drift og vedlikehold

Unni Wikstrøm                        Utstillingskomiteen

Lene sølberg                             Kurskomiteen

Trond Aagesen                         Brukshundkomiteen

Hanne Nordgård Lilleberg      Støttekomiteen

Protokoller/Møtereferater: Se meny til venstre