Info fra styret

NORSK SCHÄFERHUNDKLUB AVD. NORDENFJELDSKE

Medlemsmøter og styremøter 2020

Neste styremøte: 22.03.2020 kl 13.00 UTSATT!                                               

Neste medlemsmøte: 25.03.2020 kl 19.30 UTGÅR/FLYTTES!     

Saker som ønskes tatt opp i styret, må være styret i hende

senest en uke før neste styremøte.

 

Styrets representanter inn mot komiteene:

Roger Svendsen                      Testkomiteen

Hilde A. Eriksen                       Støttekomiteen

Per Taksgård                           Drift og vedlikehold

Unni Wikstrøm                         Utstillingskomiteen

Hanne Nordgård Lilleberg        Kurskomiteen

Bjørn Karlsen                           Brukshundkomiteen

Lars Hoem                               Lydighetskomiteen

 

Protokoller/møtereferater: Se meny til venstre