Info fra styret

 

Medlemsmøter og styremøter 2018
 
Neste syremøte: 03.04.2018
 
Neste medlemsmøte: 04.04.18
 
Kick-off møte m/oppdrettere: 03.03.18

 

Er det saker medlemmene/komiteene vil ta opp med styret må sakene være inne senest mandagen før møte. 

 
 

Styrets representanter inn mot komiteene:

Roger Svendsen                      Lydighetskomiteen

Hilde A. Eriksen                       Testkomiteen

Per Taksgård                            Drift og vedlikehold

Unni Wikstrøm                        Utstillingskomiteen

Lene sølberg                             Kurskomiteen

Trond Aagesen                         Brukshundkomiteen

Hanne Nordgård Lilleberg      Støttekomiteen

 

 

Protokoll 2008                       Protokoll 2016

Protokoll 2009                       Protokoll 2017

Protokoll 2010                       Protokoll 2018

Protokoll 2011

Protokoll 2012

Protokoll 2013

Protokoll 2014

Protokoll 2015