Info fra styret

Medlemsmøter og styremøter 2020

Neste styremøte:20.01.20 kl 18.30                                               

Neste medlemsmøte:               

Saker som ønskes tatt opp i styret, må være styret i hende senest en uke før neste styremøte.                                                                                                                                  

Styrets representanter inn mot komiteene:

Roger Svendsen                        Lydighetskomiteen

Hilde A. Eriksen                         Testkomiteen

Per Taksgård                              Drift og vedlikehold

Unni Wikstrøm                          Utstillingskomiteen

Hanne Nordgård Lilleberg       Kurskomiteen

Bjørn Karlsen                             Brukshundkomiteen

Hanne Nordgård Lilleberg      Støttekomiteen

 

Protokoller/møtereferater: Se meny til venstre