REFERAT MEDLEMSMØTE 23 NOV 2014

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 23.11.14 PÅ STAVSØRA

 

Tilstede 24 stk.

 

Geir gikk gjennom handlingsplan for 2015

 

 • Skal få inn på hjemmesiden: datoer for medlemsmøter, styremøter, hvem av styrets representanter som er kontaktperson overfor komiteene.
 • Faste datoer på kurs
 • Dommere for utstilling og lydighet for 2015 er klar.
 • Fra salen kom det et spørsmål om at de aktive kunne være med på møte og bestemme valg av dommere. Her ble det sakt at det er fritt fram og komme med forslag til utstillingskomiteen / lydighetskomiteen på aktuelle dommere.
 • Få inn ny webmaster som har hovedansvar for hjemmeside og som etter hvert kan lære opp en fra hver komite som kan legge inn stoff fra sin komite.
 • Facebookgruppa er åpen for alle
 • Det ble spørsmål vedrørende brukshundkurset som skal være den siste helga i november. Her har styrets leder godkjent kurset da det går til selvkost og ikke noen utgift for klubben.
 • Jobbe med sponsorer og finne ut hva det koster med skilt til banene der oppdretterne kan betale for å reklamere for sitt oppdrett.
 • Det er også gitt beskjed til Bjørn Lundberget der ungdomsgruppa får komme til vårt anlegg å avholde seminar.
 • Det vil bli i samarbeid med Nidaros Agility demonstrasjon på agility til våren
 • Styret vil også som tidligere betale utdanning for medlemmer mot at de avholder kurs for klubben
 • Hva skal til for å få rekrutering? Her er vel oppdretterne de første til å ta med nye valpekjøpere. Med valpekuponger så har de medlemskap i et år og kan bli kjent på plassen vår.
 • Avholde RiK-kurs på våren for da har de som har vært med glød til å fortsette utover sommeren.
 • Forslag om valpeutstillingscup. Uoffisielt.
 • Styret har en samling med kurskomiteen og instruktørene på etterjulsvinteren og spikrer datoer for kurs for hele året.
 • Kickoffmøter, egne oppdrettermøter.