REFERAT FRA KICK OFF MØTE 2016

Referat fra Kick off møte med tillitsvalgte 13.03.16

Leder åpnet møtet med å fortelle fra møtet med Melhus kommune. På dette møtet var Roger Svendsen, Geir Flønes og Lars Hoem fra oss. Grunneierne var også tilstede. Arve Schive skal ta kontakt med firma som kan stå for reguleringen. Nytt møte er berammet til 15.april kl. 9.30 i Melhus kommune.

Videre tok formann opp tema som nyrekruttering, at alle må utøve folkeskikk så vi ikke kommer opp i en slik situasjon vi hadde på Stavsøra tidligere i vinter.

Deretter ble det servert Pizza før vi gikk videre til komiteene. Her var alle komiteene representert og det var bra.

Styret ba komiteene om at de oppnevner en ansvarlig fra hver komite som har ansvaret for å levere stoff som skal ut på hjemmeside eller Facebook. For tiden til Annett eller Helen. Styret må organisere Facebook-siden slik at bare Styrerepresentant og Webansvarlig har tilgang.

Styret informerte også om datoer som anlegget var leid ut: Det er til Nidaros Agility som skal ha stevner den 18. og 19. juni, 20. og 21. august og 18. september. Styret varslet at her trenge vi noe hjelp til kjøkkenet.

Vi arrangerer valpeshow for alle raser den 11. september og her er det støttekomiteen som tar serveringen det mangler folk til selve arrangementet. Ingvild S. Eggan er foreløpig alene i denne komiteen.

Fungerende kasserer Hilde Eriksen er behjelpelig med bestilling av flybilletter og hotellrom til dommere og annet personell.

Når det gjelder bespisning for personell/komiteer som arbeider under stevner så må hver komite sette opp en liste over hvem som skal ha gratis mat. Denne leveres på kjøkkenet så de får krysset av på hva som er brukt.

Webmaster:

Annett Bäck har fungert som webmaster da styret ikke har funnet noen ny. Hun er behjelpelig fram til noen ny er på plass. Hun informerte om at webhotellet har kvittet seg med flere servere. Hun innhenter flere tilbud som vil komme i løpet av kort tid.

Facebookside:

De dere skal henvende dere til hvis det skal legges ut noe på hjemmeside/facebook er det til Annett eller bare Facebook så har Helen tilgang.

Brukshundkomiteen

Terminlisten er på plass. For tiden så var det ikke noe utstyr som manglet. Det eneste var kanskje en GPS til sporlegger

Utstillingskomiteen

Mangler ingen ting. Her er det bare innkjøp av forbruksvarer så som sløyfer og pokaler.

Lydighetskomiteen:.

Innkjøp av hoppstativ. De skal arrangere et lydighetskurs 8. til 10. april til selvkost.

Støttekomiteen

Har kontroll. Ønsket seg forkle med logo

Testkomiteen:

Hadde ikke oversikt. Skal ha møte i nærmeste framtid.

Testkomiteen må få tilgang til DogWeb for å legge inn testene.

Drift og vedlikehold:

Taklekkasje i toalettbrakka under kontroll. Klubbhuset trenger ny fundamentering. Venter på hva som skjer i Melhus kommune.

Kurskomiteen:

Skal ha møte til uka og sette opp kurs for 2016.

De i komiteene som trenger tilgang til DogWeb Arra, må ta kontakt med sekretær Unni Wikstrøm for underskriving av taushetserklæring til NKK.