Protokoll nr. 4 2008

NORSK SCHÄFERHUNDKLUB AVD NORDENFJELDSKE

STYREMØTEPROTOKOLL

NR 4 25.03.2008

Tilstedet: Gunnar Aagesen,, Hilde Eriksen, Hilde Skamfer og Hanne Lilleberg

Gjennomgang protokoll 3

  • Godkjent

Inngående post:

  • Brev fra HS, frigivelse av tysk dommer til Midt-Norsk er klarert fra SV.

Resten av møte går med til å forberede til Kick-Off møte til helgen.