Protokoll nr. 6 2008

NORSK SCHÄFERHUNDKLUB AVD NORDENFJELDSKE

STYREMØTEPROTOKOLL

NR 6 16.04.2008

Tilstede: Gunnar Aagesen, Hilde Eriksen, Hilde Skamfer, Jens Lilleholte, Trond Aagesen

Inngående post:

internt referat fra driftskomiteen

Sak 1:

 • Protokoll møte 5 gjennomgått og korrigert
 • Godkjent

Sak 2:

 • Pågående sak med oppdretter avsluttet. Svarmail sendes (ansvar: Hanne)

Sak 3:

 • Avgang tillitsvalgt. Taes til etterretning. Svarmail sendes (ansvar: Hanne)

Sak 4:

 • Støtte til utdanning krever gjenytelse
 • Instruktørutdanning; gå som hjelpeinstruktør på minimum ett kurs før anbefaling kan gies.
 • Dommerutdanning; Ved avbrutt utdanning uten grunn, må hele, eller deler av støtten tilbakebetales.

Sak 5:

 • Det utformes brev til HS vedr utdanning av testedommere. Kravene strider mot formen for tester. (ansvar: Gunnar)

Sak 6:

(vedtak nr 6)

 • Styret beslutter og innføre en Markedsansvarlig i Avdelingen.
 • Markedsansvarlig for 2008 er Frode Lervold

Sak 7:

(vedtak nr 7)

 • Styret oppnevner Inger Pettersen som RIK ansvarlig for to år
 • Marit Høve og Trond Eriksen fortsetter som Avlskontakter
 • Erik Skamfer ønsker utskiftes, og annen kandidat er forespurt
 • Annett Bäck er pt klubbens webmaster

Sak 8: Diverse

 • Leder og sekretær mottar heretter mailposten.
 • Sekretær står for formidling og videresending til rette vedkommende
 • VM uttak helgen før MidtNorsk; Brukshundkom. Har ordnet kjøkkenhjelp selv.
 • 198 betalt har pr 16/4 betalt medlemskotingent for 2008

Neste styremøte den ……...08