Protokoll nr. 7 2008

NORSK SCHÄFERHUNDKLUB AVD NORDENFJELDSKE

STYREMØTEPROTOKOLL

NR 7 28.05.2008

Tilstede: Gunnar Aagesen, Hilde Eriksen, Hilde Skamfer, Trond Aagesen , Hanne Lilleberg

Gjennomgang siste protokoll, sak 5 flyttes til et senere møte.

Inngående post:

 • Mail fra NKK, representant ved prøve 84-08016
 • Mail fra NKK, representant ved prøve 81-08004
 • Mail fra NKK, representant ved prøve 87-08002
 • Mail fra NKK, representant ved prøve 84-08025
 • Takkemail fra deltagere fra figurantkurs
 • Mail fra NKK, ang misbruk av klubbmail
 • Mail fra NKK, anerkjent prøve 84-08025
 • Mail om å gå som dommeraspirant-RIK den 29.06.08
 • Info fra NKK, databasen blir nede 29.05.2008
 • Mail fra HS, sjekk opplysninger ang egen avd på websiden
 • Mail fra NRK, utkikk etter schäferhund til innspilling av kortfilm
 • Mail fra medlem, klage på annet medlem
 • Mail fra HS, info om oppdrettere i avdelingen
 • Mail fra Bård Iversen om lån av bane, 20-21juni 08.
 • Mail fra HS, info om endrende regler for RIK

Utgående post:

Svarbrev på klage

Sak 1:

Protokoll

Gjennomgang protokoll nr 6. Sak 5 flyttes til neste møte

Sak 2:

(vedtak8)

Dommerutdanning

 • Styret utbetaler støtte ut i fra klubbens økonomi.
 • Forutsetter at man prioriterer egen klubb etter endt utdanning
 • Ved avbrudd i utdanning uten grunn, utgang fra avdelingen etc., må hele eller deler av støtten tilbakebetales.

Sak 3:

(vedtak9)

Instruktørutdanning

 • Gå som hjelpeinstruktør på minimum 1 kurs før anbefaling.
 • Gir støtte ut i fra klubbens økonomi
 • Ønsker gjenytelse fra instruktør på 1-3 kurs gratis til klubben etter endt utdanning.

Diverse:

 • Sett inn i Klubbnytt, hjelp til Midt-Norsk Ansvar: Hanne
 • Sett inn i Klubbnytt om valpeshow. Ansvar: Hanne
 • Utlån bane til Agility er OK – vi har kjøkkenet,Støttekom sjekker selv kjøkkenhjelp. Ansvar: Hilde S<
 • Nye regler for RIK settes i KlubbNytt Ansvar: Hanne
 • Takkebrev fra ”IPOgutter” i Bodø, oversendes redaksjonen KlubbNytt
 • Kontakte HS vedr dommerfondet – kriterier for å søke?
 • Etterlyse svar fra HS vedr søknaden om StorCert på vår jubileumsutstilling 09
 • Treningsavgift på Stavsøra – hvorfor denne er viktig for oss. Skrive i KlubbNytt om dette. Ansvar: Hilde AE
 • Dommeraspirant søknad. Vedkommende må selv sjekke med NKK da vi har egen aspirant.
 • Vi setter opp høstens Styremøter og medlemsmøter. Må oversendes redaksjon og webansvarlig slik at det kommer i KlubbNytt og på nettsidene. Ansvar: Hanne

Neste styremøte den 25.06.08