Protokoll nr. 8 2008

NORSK SCHÄFERHUNDKLUB AVD NORDENFJELDSKE

Styremøteprotokoll
25. juni

Tilstede:

Hilde Skamfer, Gunnar Aagesen, Trond Aagesen, Geir Flønes, Jens Lilleholte, Hanne Lilleberg

Sak 1.

Gjennomgang protoll nr 6 og 7 –
Tilføyelser ?

Sak 2.

(Vedtak nr 10)
Kjøp av utstyr

Styret vedtar å kjøpe traktor + utstyr for inntil kr 10000,-

Lørdag 1. november høstfest ”oktoberfest” – annonse på nett og i Klubbhuset Støttekom. Arrangerer

Ansvar: Hilde S

Medlemsmøte 4. september. Foredrag vedr fysioterapi etc.

Ansvar: Jens

Søke dommerfondet om støtte, da vi har flere under utdanning til dommere

Ansvar: Hanne

Neste Styremøte er 20. august