Protokoll nr. 9 2008

NORSK SCHÄFERHUNDKLUB AVD NORDENFJELDSKE

Styremøteprotokoll

Nr 9 2008 20.august

Tilstede:

Hilde A Eriksen, Hilde Skamfer, Gunnar Aagesen, Trond Aagesen, Geir Flønes, Jens Lilleholte, Hanne Lilleberg

Inngående post:

 • Mail fra NKK, representant ved prøve 84-08070
 • Mail fra NKK, representant ved prøve 81-08071
 • Mail fra NKK, anerkjennelse av prøve 81-08004
 • Mail fra NKK, anerkjennelse av prøve 12-080071
 • Mail fra NKK, anerkjennelse av prøve 12-080072
 • Mail fra NKK, anerkjennelse av prøve 84-08054
 • Mail fra NKK, anerkjennelse av prøve 12-080316
 • Mail fra NKK, anerkjennelse av prøve 12-080315
 • Mail fra NKK, anerkjennelse av prøve 84-08070
 • Mail fra NKK, info vedr nye utskriftsmuligheter i DogWeb-Arra
 • Mail fra NKK, info DogWeb-Arra fremgangsmåte i PDF
 • Mail fra NSchK avd Kongsvinger; blir lokallag under avd. Hedmark
 • Mail fra tillitsvalgt vedr verv
 • Mail fra HS, info vedr fratredelse av sekretær
 • Mail fra HBU, søknad om sponsormidler til NSchK’s lag til WUSV VM i USA

Utgående post:

Sak 1

Gjennomgang protokoll

Protokoll nr 8 fra Styremøte 25. juni ikke fremlagt.Tidligere protokoll 6/08 sak 5 ”Brev til HS vedr utdanning av testedommere.” Gunnar jobber med brevet.

Sak 2

(vedtak 11)

VM i SchH

Søknad om lagstøtte VM i SchH. Vi beslutter å støtte med kr 500

Ansvar: Hanne/Hilde

Sak 3

Valpetreff som eget kurs. Regler må presiseres. Ikke i klubbens regi.Fint at kunnskap spres og valpekjøpere får oppfølging, men må ikke kunne forveksles med Klubbens kurs.

Ansvar: Gunnar

Sak 4

Utstyr og regler
Gjeldende regler for motorkjøretøy gjelder selvfølgelig på Stavsøra også.
Vårt klippeutstyr er sårbart, og er ikke leketøy for barn. Driftskomiteen er ansvarlig for klippingen.

Sak 5

Innbrudd/herværk på Klubbhuset. Vi setter i verk nye tiltak for beskyttelse av våre installasjoner. Forholdet med hærverk i slutten av juli, er anmeldt til politiet, og forsikringen er koblet inn. Pilkington bistår bestilling av ny dør.

Ansvar: Trond/Hilde AE

Diverse:

  • Valpeshow 21. september. Annonse i Avisen fre/lø 14 dager før stevnet Ansvar Hilde AE
  • Dugnad 18/9 – vi henger annonse på Øra og setter på nettAnsvar Hilde AE
  • Julemøte/fest – avgjøre hvor, og Hilde AE lager annonse til KlubbNytt
  • Melding om fratredelse av verv for tillitsvalgt – Hanne svarer
  • Ann Kristin Arvola tar midlertidig ledervervet i Kurskomiteen
  • Diskusjoner vedr. materialrom. Sjekke lås/nøkler – evt kopiere opp til de som betaler treningsavgift. Dobrakke står åpen foreløpig. Dør til materiell-rom er låst og alarmert. Geir har evt ny sikrere dør vi kan bruke her.

referent Hilde A Eriksen
Neste Styremøte er 17. september