Protokoll nr. 10 2008

NORSK SCHÄFERHUNDKLUB AVD NORDENFJELDSKE

Styremøteprotokoll

Nr 10 2008 17.september

Tilstede:

Hilde Eriksen, Hilde Skamfer, Gunnar Aagesen, Trond Aagesen, Geir Flønes, Jens Lilleholte, Hanne Lilleberg (Geir kom etter halvgått møte, Hanne og Jens deltok bare på første halvdel av møtet)

Inng. post:

 • NKK; info vedr kontingent for 2009
 • HBU; invitasjon til instruktørsamling
 • Fra medlem; spørsmål vedr Valpelisten på vår nettside
 • Runar Oudmayer Spørsmål om prøvedømming før examen
 • NKK; Terminliste 2010 preliminær terminliste 2011 og 2012 - info til regionene
 • HS; frister for prøver, utst, lp
 • NKK; NKKs representant ved prøve 87-08017 Mentalbeskrivelse Hund, 13.09.2008 - 14.09.2008
 • NKKs representant ved prøve 81-08028 Funksjonsanalyse, 13.09.2008 - 14.09.2008
 • NKKs representant ved prøve 84-08110 Rik Og Rik-Brukshundprøver, 28.09.2008 - 28.09.2008
 • NKKs representant ved prøve 84-08107 Rik Og Rik-Brukshundprøver, 26.09.2008 - 27.09.2008
 • Jan Olav Noteng, Skogstad Gård – bekreftelse på Julebordsbestilling 13. des.

Utgående post:

 • Svar til medlem; for å være med i avdelingens valpelister, stå vår oppdretterguide etc., må en av innehaverne av oppdrettet være medlem i vår avdeling.
 • HS; frister for prøver, utst, lp sendes rundt til våre komiteer
 • Runar Oudmayer; vedr prøvedømming. Gunnar har tatt kontakt
 • Tilbakemld vedr fratredelse fra verv.

Sak 1

Gjennomgang Protokoll

Protokoll nr 9 fra møte 20. august ikke fremlagt

Sak 2

Invitasjon til instruktørsamling fra HBU

Viktig at vi prioriterer dette, aktuelle navn diskutert. Gunnar tar kontakt med disse. HBU dekker overnatting. Vi yter kost- og transport-støtte for våre deltakere, ca kr 1000,- pr pers. Samlingen er 17. – 19. oktober på Sølen

Ansvar: Gunnar

Sak 3

Vi trenger testledere og flere figuranter innen MH og F-analyse. Gunnar setter opp en helg som passer for instruktør Ola Valan, og ordner annonse. Avdelingen sponser kurset mot at deltakerne stiller opp for avdelingen ved tester.

Ansvar: Gunnar

Sak 4

Gjennomgang neste års prøver, finne datoer og evt legge noen tester inn i neste års utstillingshelger. Alle prøver må være søkt for innen 1. oktober. Sendes rundt til våre komiteer for gjennomgang. Vi søker også om et NBF stevne etter forespørsel fra interesserte medlemmer. Søknadene må gå samlet fra Styret

Ansvar: Gunnar/Hanne

Sak 4

Avl – brudd på NSchK’s avlsstatutter. Vi har et par tilfeller der ikke godkjente hanhunder er brukt på tisper fra vår avdeling. Vi informerer HAR.

Ansvar: Hilde AE

Diverse

Mail til HS vedr søknaden om StorCert på jubileumsutstillingen 2009

Ansvar: Hilde AE

Be HS om retningslinjer for å søke dommerfondet

Ansvar: Hilde AE

referent Hilde A Eriksen

Neste Styremøte er 15. oktober