Protokoll nr. 11 2008

NORSK SCHÄFERHUNDKLUB AVD NORDENFJELDSKE

STYREMØTEPROTOKOLL

NR 11 15.10.2008

Tilstedet: Gunnar Aagesen, Jens Lilleholte, Hilde A Eriksen, Trond Aagesen, Geir Flønes, Hilde Skamfer og Hanne N Lilleberg

Inngående post:

 • Intern mail Utst.kom v/Annett vedr rutinene rundt påmld valpeshow 21/9
 • Mail fra HS vedr vår henvendelse om dommerfondet, taes opp i neste møte i HS
 • Mail fra HS vedr vår søknad om storCert, begrunnelse
 • Intern mail fra Utst.kom v/Annett, Etterlyser tilbakemld om StorCert-søknaden
 • Mail fra Avd Helgeland, info vedr hendelse 24/5
 • Mail fra HAR, minner om utstillingssøknader 2010
 • Mail fra HS – info vedr Schäferhunden som reklamemateriell
 • Intern mail fra Brukskom. v/Annett. Gjelder styresak 4.møte 10.(Behandlet i eget møte10/10)
 • Mail fra Denisa Sobarzo vedr råd om kjøp av hund
 • Intern mail fra Kurskom v/AnnKristin, vedr klikkerkurs
 • Brev fra Melhus Lensmannskontor vedr hærverk på Stavsøra, saken henlagt

Utgående post:

 • Mailbrev til HS/HAR vedr utst/lp søknader terminliste 2010
 • Mail til HS; vi ber om kriterier for å søke dommerfondet
 • Brev til Gjensidige; skaderapport etter hærverk på inngangsparti
 • Intern mail fra Leder til Brukskom.v/Annett vedr sak 4 i møte nr 10. (Behandlet i eget møte 10/10)
 • Mail til HS; vi etterlyser svar på søknad om StorCert i 2009
 • Mailbrev til HAR vedr brudd på avlsstatutter

Sak 1:

Forrige protokoll gjennomgått. Godkjent.
Sak 3 og 4 er i gang.

Sak 2:

Ett medlem ønsker hjelp ang en stamtavle som ikke er motatt.
Gunnar svarer, vi som avdeling kan ikke hjelpe, men anbefaler å ta kontakt med HAR.

Sak 3:

Trafikkskole ønsker å bruke Stavsøra til mørkekjøring.
Gunnar svarer at vi kan ikke ta avgjørelse på det, vi leier området selv.

Diverse:

Årsmøtet for avdelingen er satt til 24 januar 2009