KUNNGJØRING

Kunngjøring Generalforsamling i

Norsk Schäferhund Klub Avd Nordenfjeldske

Generalforsamling avholdes i

Klubbhuset på Stavsøra

Lørdag 9. februar 2019 kl 1300

Frist for innsending:

Forslag og saker som skal opp på generalforsamlingen må være Styret i hende innen 12. januar

Ferdig innkalling blir tilgjengelig på våre nettsider fra 26. januar 2019

NB! For å være valgbar og ha stemmerett må kontingent for 2019 være betalt.

Styret