Protokoll nr. 8 2008

NORSK SCHÄFERHUNDKLUB AVD NORDENFJELDSKE

Styremøteprotokoll
25. juni

Tilstede:

Hilde Skamfer, Gunnar Aagesen, Trond Aagesen, Geir Flønes, Jens Lilleholte, Hanne Lilleberg

Sak 1.

Gjennomgang protoll nr 6 og 7 –
Tilføyelser ?

Sak 2.

(Vedtak nr 10)
Kjøp av utstyr

Styret vedtar å kjøpe traktor + utstyr for inntil kr 10000,-

Lørdag 1. november høstfest ”oktoberfest” – annonse på nett og i Klubbhuset Støttekom. Arrangerer

Ansvar: Hilde S

Medlemsmøte 4. september. Foredrag vedr fysioterapi etc.

Ansvar: Jens

Søke dommerfondet om støtte, da vi har flere under utdanning til dommere

Ansvar: Hanne

Neste Styremøte er 20. august

Protokoll nr. 7 2008

NORSK SCHÄFERHUNDKLUB AVD NORDENFJELDSKE

STYREMØTEPROTOKOLL

NR 7 28.05.2008

Tilstede: Gunnar Aagesen, Hilde Eriksen, Hilde Skamfer, Trond Aagesen , Hanne Lilleberg

Gjennomgang siste protokoll, sak 5 flyttes til et senere møte.

Inngående post:

 • Mail fra NKK, representant ved prøve 84-08016
 • Mail fra NKK, representant ved prøve 81-08004
 • Mail fra NKK, representant ved prøve 87-08002
 • Mail fra NKK, representant ved prøve 84-08025
 • Takkemail fra deltagere fra figurantkurs
 • Mail fra NKK, ang misbruk av klubbmail
 • Mail fra NKK, anerkjent prøve 84-08025
 • Mail om å gå som dommeraspirant-RIK den 29.06.08
 • Info fra NKK, databasen blir nede 29.05.2008
 • Mail fra HS, sjekk opplysninger ang egen avd på websiden
 • Mail fra NRK, utkikk etter schäferhund til innspilling av kortfilm
 • Mail fra medlem, klage på annet medlem
 • Mail fra HS, info om oppdrettere i avdelingen
 • Mail fra Bård Iversen om lån av bane, 20-21juni 08.
 • Mail fra HS, info om endrende regler for RIK

Utgående post:

Svarbrev på klage

Sak 1:

Protokoll

Gjennomgang protokoll nr 6. Sak 5 flyttes til neste møte

Sak 2:

(vedtak8)

Dommerutdanning

 • Styret utbetaler støtte ut i fra klubbens økonomi.
 • Forutsetter at man prioriterer egen klubb etter endt utdanning
 • Ved avbrudd i utdanning uten grunn, utgang fra avdelingen etc., må hele eller deler av støtten tilbakebetales.

Sak 3:

(vedtak9)

Instruktørutdanning

 • Gå som hjelpeinstruktør på minimum 1 kurs før anbefaling.
 • Gir støtte ut i fra klubbens økonomi
 • Ønsker gjenytelse fra instruktør på 1-3 kurs gratis til klubben etter endt utdanning.

Diverse:

 • Sett inn i Klubbnytt, hjelp til Midt-Norsk Ansvar: Hanne
 • Sett inn i Klubbnytt om valpeshow. Ansvar: Hanne
 • Utlån bane til Agility er OK – vi har kjøkkenet,Støttekom sjekker selv kjøkkenhjelp. Ansvar: Hilde S<
 • Nye regler for RIK settes i KlubbNytt Ansvar: Hanne
 • Takkebrev fra ”IPOgutter” i Bodø, oversendes redaksjonen KlubbNytt
 • Kontakte HS vedr dommerfondet – kriterier for å søke?
 • Etterlyse svar fra HS vedr søknaden om StorCert på vår jubileumsutstilling 09
 • Treningsavgift på Stavsøra – hvorfor denne er viktig for oss. Skrive i KlubbNytt om dette. Ansvar: Hilde AE
 • Dommeraspirant søknad. Vedkommende må selv sjekke med NKK da vi har egen aspirant.
 • Vi setter opp høstens Styremøter og medlemsmøter. Må oversendes redaksjon og webansvarlig slik at det kommer i KlubbNytt og på nettsidene. Ansvar: Hanne

Neste styremøte den 25.06.08

Protokoll nr. 6 2008

NORSK SCHÄFERHUNDKLUB AVD NORDENFJELDSKE

STYREMØTEPROTOKOLL

NR 6 16.04.2008

Tilstede: Gunnar Aagesen, Hilde Eriksen, Hilde Skamfer, Jens Lilleholte, Trond Aagesen

Inngående post:

internt referat fra driftskomiteen

Sak 1:

 • Protokoll møte 5 gjennomgått og korrigert
 • Godkjent

Sak 2:

 • Pågående sak med oppdretter avsluttet. Svarmail sendes (ansvar: Hanne)

Sak 3:

 • Avgang tillitsvalgt. Taes til etterretning. Svarmail sendes (ansvar: Hanne)

Sak 4:

 • Støtte til utdanning krever gjenytelse
 • Instruktørutdanning; gå som hjelpeinstruktør på minimum ett kurs før anbefaling kan gies.
 • Dommerutdanning; Ved avbrutt utdanning uten grunn, må hele, eller deler av støtten tilbakebetales.

Sak 5:

 • Det utformes brev til HS vedr utdanning av testedommere. Kravene strider mot formen for tester. (ansvar: Gunnar)

Sak 6:

(vedtak nr 6)

 • Styret beslutter og innføre en Markedsansvarlig i Avdelingen.
 • Markedsansvarlig for 2008 er Frode Lervold

Sak 7:

(vedtak nr 7)

 • Styret oppnevner Inger Pettersen som RIK ansvarlig for to år
 • Marit Høve og Trond Eriksen fortsetter som Avlskontakter
 • Erik Skamfer ønsker utskiftes, og annen kandidat er forespurt
 • Annett Bäck er pt klubbens webmaster

Sak 8: Diverse

 • Leder og sekretær mottar heretter mailposten.
 • Sekretær står for formidling og videresending til rette vedkommende
 • VM uttak helgen før MidtNorsk; Brukshundkom. Har ordnet kjøkkenhjelp selv.
 • 198 betalt har pr 16/4 betalt medlemskotingent for 2008

Neste styremøte den ……...08