Protokoll nr. 5 2008

NORSK SCHÄFERHUNDKLUB AVD NORDENFJELDSKE

STYREMØTEPROTOKOLL

NR 5 06.04.2008

Tilstedet: Gunnar Aagesen,, Hilde Eriksen, Hilde Skamfer, Jens Lilleholte, Trond Aagesen og Hanne Lilleberg

Inngående post:

 • Søknad om dekning av dommerkurs av Gunnar Aagesen og Cathrine Sallaup
 • Søknad fra lydighetskomiteen om kjøp av apportbukker og sammenleggbart hoppstativ.
 • Info fra NKK om ny medlemstatestikk

Sak 1:

 • Styret vedtar å dekke utgifter på kr 2700,- vedr. dommerkurs til Gunnar Aagesen og Cathrine Sallaup. (vedtak nr 4)

Sak 2:

 • Styret vedtar å dekke utgift ved kjøp av apportbukker etter søknad fra lydighetskomiteen. Ang hoppestativ, ber vi lydighetskomiteen komme tilbake med søknad når det blir aktuelt for kjøp. (vedtak nr 5)

Sak 3:

 • Planlegging mot ett valpeshow til høsten påbegynnes. Setter opp en egen komitee som skal jobbe oppimot dette arrangementet. Jens Lilleholte blir ansvarlig for denne komiteen. Videre fra styret er også Hanne Lilleberg med. Hun står ansvarlig for å få i flere til komiteen.

Sak 4:

 • Dugnader det første halvår:
 • 22.april
 • 15.mai
 • 14.juni
 • 26.juni

Drift og vedlikehold setter opp arbeidsplan for hva som skal gjøres på de aktuelle datoene.

Sak 5:

 • Nye tillitsvalgte blir tatt opp på neste medlemsmøte den 17.04.08

Neste styremøte den 16.04.08

Hanne Lilleberg

Protokoll nr. 4 2008

NORSK SCHÄFERHUNDKLUB AVD NORDENFJELDSKE

STYREMØTEPROTOKOLL

NR 4 25.03.2008

Tilstedet: Gunnar Aagesen,, Hilde Eriksen, Hilde Skamfer og Hanne Lilleberg

Gjennomgang protokoll 3

 • Godkjent

Inngående post:

 • Brev fra HS, frigivelse av tysk dommer til Midt-Norsk er klarert fra SV.

Resten av møte går med til å forberede til Kick-Off møte til helgen.

Protokoll nr. 3 2008

NORSK SCHÄFERHUNDKLUB AVD NORDENFJELDSKE

STYREMØTEPROTOKOLL

NR 3 05.03.2008

Tilstedet: Gunnar Aagesen, Jens Lilleholte, Hilde Eriksen, Trond Aagesen, Hilde Skamfer, Odd Marthin Magnussen og Hanne Lilleberg

Gjennomgang protokoll 1 og 2

Godkjent

Inngående post:

 • Info fra medlemmer ang privatliggende sak
 • Info fra HS ang HS-ærespris
 • Info fra HAR ang utstilling etter tysk mønster
 • Mail fra NKK ang medlemssituasjonen i klubbene
 • Mail fra HBU, invitasjon til figurantsamling
 • Mail fra NKK vedr. nye regler på utstilling
 • Mail NM-nytt
 • Mail fra NKK, kurs om bruk av Dog-Web Arra

Sak 1:

Klubbnytt: Vivika Strøm går inn som redaktør, og Frode Lervold som markedskoordinator.

Sak 2:

Gjennomgang av Årsmøtemappa.

Sak 3:

Styret foreslår å sende Annett Bäck fra brukshundkomiteen, Ann Kristin Arvola fra lydighetskomiteen, Erik Skamfer fra utstillingskomiteen, Hilde Eriksen og Hanne Lilleberg fra styret, på kurs om bruk av Dog-Web Arra.