Protokoll nr. 2 2008

NORSK SCHÄFERHUNDKLUB AVD. NORDENFJELDSKE

STYREMØTEPROTOKOLL

NR 2 12.02.2008

Tilstedet: Gunnar Aagesen,, Hilde Eriksen, Trond Aagesen, Hilde Skamfer, Odd Marthin Magnussen og Hanne Lilleberg

Inngående post:

 • Info fra HS
 • Info fra NKK ang bruk av Dog Web-Arra
 • Mail fra medlem, etterlyser svar fra styret
 • Mail fra HS ang Årsmøte på Gardemoen

Utgående post:

 • Svar til Cathrine Sallaup ang anbefalning til FP-dommerkurs
 • Svar til medlem, som etterlyser svar fra styret

Sak 1:

 • Gjennomgang av årsmøte i NKK region Trøndelag

Sak 2:

 • Hva gjør vi med Klubbnytt? Styret velger å ta det opp på kick-off møte den 29.03.08

Sak 3:

 • Styret setter opp dato for styremøter og medlemsmøter for første halvår.
 • Styremøter: 5.mars, 25. mars, 16.april, 28.mai, 25.juni
 • Medlemsmøter: 17.april, 29.mai

Sak 4:

 • Styret ønsker å sette opp ett ”kick.off” møte for alle tillitsvalgte. Styret ønsker å gi alle tillitsvalgte en mulighet til å påvirke utviklingen i avd. Møte blir 29.03.08 kl 1100 på Stavsøra. Styret står for enkel servering.

Diverse:

 • Odd Marthin ordner plakat vedr. gjennomgang av årsmøtemappa, som henges på døra til klubbhuset.
 • Hanne bestiller flybilletter til Årsmøte.
 • Hilde E ordner annonse i Adressavisen ang gjennomgang av årsmøtemappa.

Ref Hanne Lilleberg

Protokoll nr. 1 2008

NORSK SCHÄFERHUNDKLUB AVD. NORDENFJELDSKE

STYREMØTEPROTOKOLL

NR 1 30.01.2008

Tilstedet: Harry Lyder, Jens Lilleholte, Hilde Eriksen, Trond Aagesen, Hanne Lilleberg

Inngående post:

 • Innkalling årsmøte i NKK Trøndelag
 • Kopi fra HS om klarering for Norbert Wettlaufer til NKK
 • Brev fra medlem, melder seg ut av klubben, og støttekomite
 • Brev fra Cathrine Sallaup, som ønsker anbefalning fra styret til og bli tatt opp på FP-dommerkurs.
 • Søknad fra Geir Flønes og Annett Bæck om dekke av reise-og oppholdskostnader for dommerkurs

Utgående post:

 • Frigivelse tysk dommer Norbert Wettlaufer
 • Svar til medlem om ønske å avslutte sitt medlemskap.

Sak 1:

 • Årsmøte for NKK regioner. På generalforsamlingen ble 3 medlemmer utnevnt til å representere klubben. Gunnar Aagesen, Liv Evjen og Harry Lyder.

Sak 2:

 • Stavsøra er ett dyrt anlegg å drifte.
 • Styret vedtar å øke treningsavgiften til kr 350,- fra 2008.

Sak 3:

 • Brev fra Cathrine Sallaup. Styret vedtar å sende anbefalning om at hun blir tatt opp på FP-dommerkurs.

Sak 4:

 • Søknad fra Annett Bæck og Geir Flønes.
 • Styret vedtar å dekke reise-og oppholdskostnader for deres dommerkurs, med kr 3300,

Ref Hanne Lilleberg