Protokoll nr. 5 2009

NORSK SCHÄFERHUNDKLUB AVD NORDENFJELDSKE

Styremøteprotokoll

NR 5 25.5 2009

Tilstede: Hilde Eriksen (ref.) Gunnar Aagesen, Trond Aagesen, Hanne Lilleberg,

Geir Flønes, Torbjørn Holm, Hilde Skamfer

Inngående post:

 • Mentalbeskrivelse Hund, 19.04.2009 - 19.04.2009 Ola Valan er NKKs representant, NKKs referansenummer: 87-09005
 • Mentalbeskrivelse Hund, 18.04.2009 - 18.04.2009 Ola Valan er NKKs representant, NKKs referansenummer: 87-09002
 • Fra Medlem: klage på medlem – sendt NSCHK v/HS og NKK
 • Mail NKK: Info vedr nettvett, og hvordan man kan kontrollere dette
 • Mail NKK: Høring: 50% nordiske dommere på ustillinger - HS-sak 51/09
 • Mail NKK: info: Endrede regler for klarering av britiske dommere – avtale med The Kennel Club
 • Norsk Kennel Klub arrangerer dommerelevkurs for eksteriørdommere våren 2010, med søknadsfrist 1. september 2009.
 • Mail fra medlem som ønsker info ang Uhp.
 • Mail fra Lisbet Kvinge ang bruk av mailkonto til red.komiteen
 • Mail fra kurskomiteen, forslag om forandringer
 • Mail fra valpeshowkomiteen, info om årets arrangement

Utgående post

 • Invitasjon til vårt jubileumsarrangement er sendt våre Æresmedlemmer Thor Moen og Liv Evjen
 • Diverse spørsmål fram medlemmer er besvart av sekretær
 • Diverse mailer vedr kurs og test er oversendt og besvart av de aktuelle komiteer

Sak 1

Protokoller

Gjennomgang 1-4 – godkjent. Følgende saker følges opp:

Sak 9/møte 4: 4-10 juli NKK dommerkurs – vi er teknisk arrangør

Rom 4-5 juli Quality er OK, og rom 5-10 juli Sandmoen Kro er OK

Alle tilbakemeldinger går til Gunnar Aagesen og Cathrine Sallaup

Sak 1/møte 4: Sjekke priser på PC med Datakjeden og Mamos (hilde E)

Sak 6/møte 4: Snøfres og klippeaggregat (Gunnar Aa og Trond E)

Sak 7/møte 4: Leiekontrakt og Rydding av noe skog. Gunnar Aa tar kontakt med Grunneier for et møte.

Fra møte 1: LP bane. Komiteen vil fortsatt ha gress på denne.

Tak inne og kjøkkenbenk m/utslagsvask

Sak 2

Gjerde RIK bane – dyrere enn vedtatt. Skaffer oversikt og gjøre et nytt vedtak

Sak 3

Treningsavgift og kjøkkenvakter. Det fungerer ikke med dagens ordning. Flere må være med å bidra. Brevutkast fra Toril Schjetne i Støttekom. Hilde Eriksen ordner ett skriv til tillitsvalgte.

Sak 4

Valpeshow – dato satt til 20. september. Hanne Lilleberg organiserer. Liv Evjen bistår med dommere. Komite nedsatt: Hanne Lilleberg, Jens Lilleholte, Kine Bjerkan, Tormod Sumstad, Frode Lervold og Unni Wikstrøm. Egen mailadresse er opprettet.

Sak 5

Vi har mottatt kriterier (referat fra årsmøtet) og fyller kravene for å søke om støtte til utdanning av dommere. Søker om støtte på kr 10 000,- i første runde.

Sak 6

Årsmøte i NKK er avholdt. Vi anmoder HS om å informere oss om saker vi hadde her.

Sak 7

Kurskomiteen har kommet med forslag på forandringer ang kurs. Fast kursavgift blir satt til kr 1000,- for medlemmer, og kr 1200,- for ikkemedlemmer. Følgende har de satt opp ett forslag til rabattordning for de som tar: valpekurs, unghundkurs og ferdselsprøve kurs. Dette omfatter ikke de som ikke er medlemmer.

Styrevedtak 6

Sak 8

Leiekontrakt av Stavsøra må begynnes å forhandles om. Gunnar tar kontakt med Shive etter pinse.

Sak 9

Trond Eriksen undersøker pris og kjøp av klippepanne.

Diverse

Aktivitetskalender i stort format for å henge på veggen – må kunne skrives på.

Sjekke toaletter og container vedr eventuell tømming før IPO NM

Geir Flønes og Hanne Lilleberg har fått utlevert nye nøkler til postboksen på Klett.

Høst:

Styremøte 3. september 1 oktober og 5 november

Medlemsmøte 10. september Tema kunngjøres på nettsidene/evt KlubbNytt

Protokoll nr. 4 2009

NORSK SCHÄFERHUNDKLUB AVD NORDENFJELDSKE/p>

Styremøteprotokoll

NR 4 30.4 2009

Tilstede: Hilde Eriksen (ref.) Gunnar Aagesen, Trond Aagesen, Hanne Lilleberg

Fravær: Geir Flønes, Torbjørn Holm, Hilde Skamfer

Inngående post:

 • Mentalbeskrivelse Hund, 19.04.2009 - 19.04.2009 Ola Valan er NKKs representant, NKKs referansenummer: 87-09005
 • Mentalbeskrivelse Hund, 18.04.2009 - 18.04.2009 Ola Valan er NKKs representant, NKKs referansenummer: 87-09002
 • Fra Medlem: klage på medlem – sendt NSCHK v/HS og NKK
 • Mail NKK: Info vedr nettvett, og hvordan man kan kontrollere dette
 • Mail NKK: Høring: 50% nordiske dommere på ustillinger - HS-sak 51/09
 • Mail NKK: info: Endrede regler for klarering av britiske dommere – avtale med The Kennel Club
 • Norsk Kennel Klub arrangerer dommerelevkurs for eksteriørdommere våren 2010, med søknadsfrist 1. september 2009.

Utgående post

 • Invitasjon til vårt jubileumsarrangement er sendt våre Æresmedlemmer Thor Moen og Liv Evjen
 • Diverse spørsmål fram medlemmer er besvart av sekretær
 • Diverse mailer vedr kurs og test er oversendt og besvart av de aktuelle komiteer

Sak 1

Protokoller

Dårlige PC-forhold har gjort protokoll-skriving vanskelig. Protokoll 2 og 3 fra 2009 mangler foreløpig.

G. Aagesen sjekker ut vedr å få tak i en rimelig PC som Styret kan bruke til sitt arbeide. Sekretær H. Lilleberg oppsummerer fra siste møter og legger frem protokoll i neste møte den …….Ansvar: Gunnar Aagesen/Hanne Lilleberg

Sak 2

Grasrotandelen til Norsk Tipping

H. Eriksen har oversendt skriv vedr registrering i Brønnøysundregistrene til våre Revisorer.

Krav som stilles er innsending av vedtekter og stiftelsesprotokoll. Vi avventer tilbakemelding før vi mest sannsynlig registrer oss i frivillighetsregisteret. Ansvar: Hilde Eriksen

Sak 3

Vedr vårt jubileumsarrangement: Vi inviterer Hovedstyrets Redaksjonskomitè

v/Lisbeth Kvinge og Mimi Lønnum. Reise og hotellopphold dekkes.

Ansvar: Hilde Eriksen

Sak 4

Tidligere brev til HS vedr dommerfondet. Vi fikk ikke svar på Årsmøtet, og nå

Etterlyser vi en avgjørelse. Vi har flere under utdanning, og dette har også med innbetalinger av Aktivitetsavgift å gjøre. Ansvar: Hilde Eriksen

Sak 5

Styrevedtak 4 – 2009

Styret i NSchK avd. Nordenfjeldske har vedtatt å utvide RIK-banen etter planen, og bearbeiding av jord samt oppsetting av gjerde vil komme seg på ca kr 6000,- Styret bevilger arbeidet igangsatt. Jens Lilleholte i Driftskomiteen leder arbeidet i samarbeid med Styret.

Sak 6

Styrevedtak 5 – 2009

Styret i NSchK avd. Nordenfjeldske har vedtatt at klippeaggregat og snøfres som kan monteres på vår traktor kjøpes inn. G. Aagesen har pris avtalt på snøfres, og T.Eriksen har hentet inn pris på klippeaggregat som passer. Til sammen ca kr 15 000,- innvilges til dette.

Sak 7

I forbindelse med arbeider og rydding av trær på området, samt vår leiekontrakt Stavsøra. G. Aagesen tar kontakt med grunneier og avtaler et møte. Ansvar: Gunnar Aagesen

Sak 8

Tilbakemeldinger fra komiteer som har problemer med å få tillitsvalgte til å være sitt ansvar bevisst når de har tatt på seg et verv. Styret beslutter å innkalle til et møte i forkant av neste IPO NM/Jubileumsmøte 18. mai. Med møteplikt for alle tillitsvalgte. De som ikke kan møte må gi tilbakemelding FØR møtet. H.Eriksen kontakter A.Bäck for å samkjøre informasjon i innkalling til møtet. Ansvar: Hilde Eriksen

Sak 9

Vi har blitt forespurt om å være teknisk arrangør for NKKs dommerkurs i Mentaltest 5.-10. juli. Endelig avgjørelse om noen dager. Vi har foreløpig takket ja, og forberedt overnatting på Sandmoen Motell for 30-35 personer. Kostpenger er satt til kr 120,- pr dag, dekke skal dekke lunsj og middag. Ansvar: Gunnar Aagesen

Diverse

Gjødsle gressbanene til helgen. T.Aagesen kjøper inn det vi trenger Ansvar: Trond Aagesen

Gunnar Aagesen og Cathrine Sallaup er ferdig med første steg av utdanning, og er nå begge autoriserte Karaktertestdommere J Holder nå på med aspirantarbeider for å bli godkjente Mentaltestdommere.

I Cathrine Sallaup’s utdanning som Ferdselsprøvedommer, mangler hun bare noen få hunder.

Liv Evjen mangler bare 3 aspirantarbeider for å fullføre sin Funksjonsanalyse-dommer utdanning.

Geir Flønes og Annett Bäck er i full gang med sine elevarbeider som RIKdommere

Ellers har vi flere innenfor NKKs vegger også: Arvid Krogh og Gunnar Aagesen har begge takket ja til å sitte i kompetansegruppen for RIK. Ola Valan er i kompetansegruppa for Test og Liv Evjen sitter i Sunnhetsutvalget.

Neste styremøte :25.mai

Protokoll nr. 2 og 3 2009

NORSK SCHÄFERHUNDKLUB AVD NORDENFJELDSKE

Styremøteprotokoll

NR 2 (24. januar) og 3 12. mars 2009

Tilstede møte 2: Alle

Tilstede møte 3: Hilde S, Hilde E, Gunnar, Trond

Fravær: Geir, Hanne, Torbjørn

I møte 2, 24. januar ble det gjennomgått post, samt forberedelse til vår generalforsamling som var samme dag. Post ble valgt behandlet i møte 3 den 12. mars.

Inngående post:

 • Intern mail vedr premiekostnader
 • Intern mail; referat fra møte i LP komité
 • Mail fra medlem vedr manglende registrering av hund
 • Mail HS: Oversikt aktivitetsavgift 2008
 • Mail NKK: Medlemstall for regionene
 • Mail HS: Delegater til årsmøtet
 • Mail NKK: Prøve 84-09046 Godkjente representanter
 • Mail NKK: Prøve 84-09044 Godkjente representanter
 • Mail HS: Info vedr Årsmøtet 21. mars
 • Mail fra G.Aagesen: søknad om anbefaling/støtte til utdanning
 • Mail fra C.Sallaup: søknad om anbefaling/støtte til utdanning
 • Mail fra E.Våden: spør om medlemsskap og kurs
 • Mail fra HAR: svar på rapportering
 • NKK Trøndelag: Invitasjon til å bistå i NKKs int.utstilling i juni
 • Intern mail vedr honorar til instruktører
 • NKK info: NKKs int.utst. på Stjørdal den 27.-28. juni -09.
 • Mail NKK: Økning av avgift på tildeling av CACIT/CACIL.
 • Mail HS: Info om grasrotandelen i Norsk Tipping
 • Mail HS: vedr manglende kasserer i HS, innspill til Årsmøtet
 • Mail fra Annett Bäck vedr kriterier for ”klubbmestere”
 • Mail fra NKK: info vedr BBC’s program: ”Hunderaser på ville veier”.
 • Mail fra NKK region: underlag til årsmøtet i regionen
 • Mail fra NKK: Utkast til terminliste for prøver høsten 09
 • Mail fra medlem 16/2: anbefaling av kennel til Mimi-prisen
 • Mail fra NKK; ønsker innspill til aktivitetskalenderen; frist til Hundesport nr. 2 = 1. januar, frist til Hundesport nr. 3 = 1. februar, frist til Hundesport nr. 4 = 1. mars, osv.
 • Mail fra NKK: Justering av dagpenger for ringsekretærer HS-sak 11/09
 • Mail forespørsel 11/2 om leie av kursrom Norsk Retriever Klubb Lpkurs
 • Mail fra HS 21/2 - Årsmøtemappa
 • Mail fra HS/HAR 5/3 vedr rapportering av brudd på avlsstatutter. Kopi av brev som er sendt gjeldende oppdrettere
 • Mail til info fra Webmaster Annett Bäck: kopi av mailer med web-leverandør vedr omgjøringer i webhotell

Utgående post:

 • Mail til HS/HAR vedr manglende registrering av hund 8/2
 • Mail til HBU vedr påmelding til RRP/RSP samling 2/2
 • Mail til HS vedr tilbakemeldingen vi fikk vedr manglende registrering av hund 23/2
 • Mail til medlem 20/2 som har bedt om hjelp i forbindelse med ureg.hund
 • Mail til HS vedr etterlysning av svar på innsendte rapportering av brudd på våre avlsstatutter 23/2
 • Anbefaling dommerutdanning til Gunnar Aagsen 31.1.09
 • Anbefaling dommerutdanning Cathrine Sallaup 31.1.09
 • Mail til HS: 2.februar; søknad om frigivelse av tysk dommer Hans Peter Rieker til vår jubileumsutstilling i juni (videresendt NKK 4. februar)
 • Mail til medlem 20/2 – svar på henvendelse om Mimi-prisen
 • Mail svar 20/2 vedr forespørsel om leie av kursrom Norsk Retriever Klubb
 • Intern mail vedr premiekostnader

Sak 1

Protokoll fra Styremøte nr 1 2009

Protokoll godkjent

Sak 2

Styrevedtak 3 - 2009

Dommerutdanning for Cathrine Sallaup og Gunnar Aagesen. Styret i NSchK avd. Nordenfjeldske har vedtatt å dekke dommerkurs i Bergen for utdanning til Mentaltestdommere. Reise t/r med til sammen kr 4255,- opphold med kr 4400,- og kursavgift til NKK med kr 2400,-

Styret utbetaler støtte ut i fra klubbens økonomi, og forutsetter at man prioriterer egen klubb etter endt utdanning. Ved avbrudd i utdanning uten grunn, utgang fra avdelingen etc., må hele eller deler av støtten tilbakebetales.