REFERAT MØTE 10/1 MED HS 2009

Utøvertreff Trøndelag 10 januar 2009

Fra HS møtte Heidi Tokstad og Øyvind Sørlie.

27 møtte, hvorav 1 tilreisende fra Møre og Romsdal.

Innledning av Øyvind.

HBU v/Heidi.

Kort info om hva HBU jobbet med under året. Fokusert på kursmodell, brukshundkurs og samling for resurspersoner/instruktører.

Fremvisning av kursmodellen. Litt info om kompendiene.

Informasjon om samlingen i februar. HBU sponser oppehold, mat for 1 representant for avdelinger med 100 medlemmer, 2 for avdelinger med 200 medlemmer, deltakere utover dette må avdelingen eller hver enkelt betale oppehold og overnatting.

HAR v/Øyvind.

HD index tilgjenglig i Dogweb nå.

· Innlegg fra Liv, som rep. Fra sunnhetsutvalget. Hvordan dette er lagt opp og database som er brukt.

Spørsmål: Hvor nøyaktig er dette?

65% skal være nøyaktigheten.

Hvor ofte blir dette oppdatert?

Skal oppdateres jevnlig, men Trond Eriksen kom med eksempler på at dette ikke stemmer. Etter status på kull står avlsdyret med samme index selv når kullet har dårlig resultat.

Liv: Dette skal jo koste penger, og klubber kan betale abonnement på dette? Kan dette være årsaken til at statusen ikke blir oppdatert?

Øyvind forklarte litt om HAR’s tiltenkte forslag vedr. HD index som punkt i avlstatutter. Hvordan man regner ut total index for foreldredyr.

Liv: Hvem skal følge opp at dette blir fulgt? Har noen i HAR mulighet for noe slikt ?

Vi er i stort behov at at HAR’s sekretariat snart er oppe og går !

Øyvind viset omregningsformel fra det tyske indexet til det norske. (100- tysk index) x 1,5+100=norsk index.

Da må man jo kunne bruke denne indexet aktivt og dermed kunne fjerne sperre eller ex. C

må parres med A eller B.

NKK har planer om å oppdatere hvert halvår.

Er ikke dette litt seint?

DNA.

DNA – kit rekvieres fra sekretariatet. Følg bruksanvisningen nøye, prøven må taes av veterinær. Skal sendes til tyskland til laboratorie. Så sendes stamtavle direkte ned til SV.

Hva med AA i Tyskland?

HS har prøvd det meste for å få dette i orden.

NKK sender bilder direkte til SV (ikke elektronisk) men selve originale bildene og dette godkjennes, når NKK sender inn sammen med godkjente skjemaer.

Dette visste ikke HAR.

NKK tar ikke betalt for dette, ikke heller SV. Meget rart at HAR ikke kjenner ikke til dette.

AVLSGODKJENNING

HAR ønsker å foreslå at en slik godkjenning er gyldig for 1 kull, etterpå må avlsdyret være kåret.

Er det noen poeng til å skjerpe reglene hvis vi ikke har ressursperson som kan følge opp at reglene følges – Vi må også ha straffereaksjoner som fungerer og som er likt for alle før vi tenker på å endre reglene. Dette bør være i orden FØR vi ev. innskjerper regler for avl eller endrer de.

Avdleingen her har rapportert oppdrettere, men ikke fått noen reaksjoner tilbake. Hva er da poenget? Når avdelinger/avlskontakter rapporterer inn til HS/HAR så er det ikke mangel på resurspersoner som er anledning til at ingenting skjer. Ved slike anledninger har ikke noen reaksjoner blitt gitt til de som ikke fulgt reglene.

NYTT FRA NKK:

Blir forhåndsrøntging registrert noen plass? Veterinærene er for så hvitt pliktig å sende inn, men dette gjøres ikke bestandig.

NORSK VINNER 2009/NORDISK VINNER

Leonard Schweikert skal dømme hanner, Rüdiger Mai tisper.

Arvid Strømsvik hanner valp, John G Torsvik tisper valp.

Hvem skal dømme Mot & Kamp? Dette bør gjøres av respektive dommer som dømmer klassen.

Vet ikke hvem som dømmer mot & kamp

Dommere Sch/SL, RSP og RRP, Friedrich Reichert, Aaage Bergmo og Gunnar Aagesen

LP: Arild Eriksen og Hans Arne Marthinussen

Hvorfor skal en tysk dommer dømme Sch H III ? Har vi ikke gode norske dommere?

Dette er HS forslag.

Er det HS forslag på eksteriørdommere?

Vet ikke, sannsynligvis.

Forslag til nye regler

Ny inndeling av valpeklasser 4-6,6-9,9-12

Beste valp og beste unghund utgår

Ny klasse: Åpen klasse, deltakelse for hunder over 24 mnd uten formell utdanning

 • Mangler ”rød” tråd i HAR’s planer. Ta bort avlsgodkjenning, men samtidlig ta med klasse uten krav for merittering på norsk Viinner, høyne krav – for å så lette på krav….
 • Noen syns dette med ny klasse var positivt, men da må hundene også få kritikk, få delta i oppdretter og avlsklasse. Viktig på avlsklasse å kunne vise alle avkom, også de uten meritter.
 • På Dansk vinner var det fritt for hundeeiere til å møte opp for å få kritikk på hunden sin. Uten å konkurrere, hvis det er målet bør vi heller ta etter det.
 • Kan være positivt for rekryttering, grunnet at ikke alle har tid, anledning eller råd til å merittere hundene sine. Men da må også disse hundene få kritikk og tittel.
 • Kravene til Norsk Vinner har blitt for høye, dette kan være årsaken til at deltakerantallet går ned. Kravene bør bort.
 • Sverige har økt kravene, men har allikevel økt antall i brukshundklassene, flere norske hunder stiller i Sverige enn i Norge. Dette har mer med arrangementet i sin helhet å gjøre.
 • Også Tysk Vinner har mindre antall deltakere.

INFORMASJON OM JEVNAKER

Velkommen valp er nå ferdig og skal trykkes.

HJEMMESIDEN.

11 firmaer er spurt, kun 5 svart. 3 av de 5 hadde ikke tid. Kun 2 var interessert. Når hjemmesiden er oppe og går, kommer også OPI å fungere. Da kan hver enkelt legge inn sitt kull. Utvalgene skal kunne legge inn selve. Medlemmer kan ikke legge inn selve.

 • Resultat fra avdelinger? Kan disse legges inn av avdelinger?
 • Hvordan skal OPI kunne være enkel og uten at hver enkelt lagt inn feilaktige opplysninger?

Dette er tenkt at man kun skal kunne legge inn et reg nr. og at kun offisielle meritter kommer frem. Dette skal være enkel informasjon, gratis. En ev. link til egen hjemmeside koster da penger. Problem dog når man bruker utenlandske hunder som ikke står med i Dog Web.

ORDET FRITT!

 • Hva med dommerutdanning?
 • Det er innsendt søknader som ikke fått svar, hva er planen videre? HAR gikk ut med krav, der man først må bli unghundsbeskriver kostnad på ca 70.000, noe som kan ta 10-12 år?
 • Reglene for utdanning innen Schäferhundklubben er for vanskelig å oppfylle, dette har HAR laget, ikke alt er tilrettelagt.
 • Sch dommere som ble sendt til tyskland, på hvilket grunnlag ble disse plukket ut? Samme gjelder også for NKK’s kurs for avlsråd.

Dette er plukket ut av HS. Rutinene bør gjøres om slik at det går gjennom hvert enkelt fagutvalg.

 • Tyske kåringer i Norge som ikke blir godkjent i Tyskland.

Dette har HS ikke fått noe tilslag på i tyskland.

 • Forrige år fikk vi beskjed at våre prøver er godkjente på lik linje med alle land, det er ikke korrekt. Kun prøver av SV dommere og ikke av FCI dommere er godkjente.
 • Avlsstatuttene som ligger på nett, ved gjennomgang av disse forrige år fikk vi beskjed at dette skulle endres snarest. Disse ligger fortsatt på nett! Hva betyr snarest? Det som ligger på nett er kun et arbeidsdokument og ikke komplett utfyllt. Hvor finnes det som faktisk BLE vedtatt.
 • HVORFOR ER IKKE NOEN FRA HAR HER?
 • Hovedspørsmålene fra forrige møte var rettet til HAR, meget merkelig at ingen møter. I referatet fra møte 2008 sto mange spørsmål til HAR ubesvart. Dette burde vært fanget opp sentralt slik at HAR var prioritert å møte til Trøndelag.
 • Reaksjon på at de som møter ikke er forberett i henhold til referat fra 2008.
 • Statuttene på nett ble forandret, men datoet for revisjon av reglene ble ikke endret. Når noe blir endret må datoet på revidering også bli forandret.
 • En offisiell klage som er sendt inn til HAR, er så videresendt mail videre til den klagen gjelder, dette er jo helt hinsides. En slik klage er konfidensiell.
 • Offisielle henvendelser til HAR, som gjelder klage til medlemmer, er tatt opp per telefon og ikke følgt opp skriftlig. Da er det problem når ordensrådet får spørsmål, det finnes da ikke noen historikk. Hvem har ansvaret for å følge opp slike saker per i dag? HAR er ikke suppliert og dermed ikke utsett noen som har hovedansvar for slike ting.
 • Dommere; vedr. funksjonsanalyse dommere. Det er mangel på funksjonsanalyse dommere i Norge. Veien til utdanning er lang. Man må opp til medlemmer i FAG komiteen, noe som er vanskelig når det kun er 1 som dømmer jevning i utvalget. Dette er et problem i NKK, men drabber jo avdelingene. Veldig viktig at Nschkl. Velger medlemmer til nytt fagutvalg.
 • HAR har jo endret avlsreglene, men systemet er veldig tungvint for at skal man bli funksjonsanalysedommer, først må man være k-test dommer. Nschkl. har nå fjernet K-test for krav til avl og dermed har mange avdelinger ikke lenger dette med på sin terminliste. Hva har klubben for plan for å få flere dommere?
 • I tillegg er det ikke økonomisk for avdelinger å avholde funksjonsanalyse. Her har vi også et stort problem. Mange andre raser er mye flinkere å melde på til slike stevner. Vanskelig som arrangør og ikke ta emot slike påmeldinger og prioritere egne medlemmer.

KONKLUSJON.

Det bør jobbes ut i fra en helhet. Våre krav for avl bør følge vår plan med utdannelse og tilbud til medlemmer. Dette bør jobbes med sentralt, og vi må ha planer utover dagens dato. Vi må jobbe med mål som ligger mye lengre frem i tid og alle tiltak må legge til rette for slike mål. Vi må høyne krav når alt er tilrettelagt og ikke starte med kravene for å så prøve å tilrettelegge. Samarbeide mot felles mål er eneste løsningen.

Referat av Annett Bäck