Protokoll nr. 1 2009

NORSK SCHÄFERHUNDKLUB AVD NORDENFJELDSKE

Styremøteprotokoll

NR 1 7.1.2009

Tilstede: Jens Lilleholte, Hilde Skamfer, Gunnar Aagesen, Trond Aagsen, Hilde Eriksen (ref.)

Inngående post:

 • Info HS: minner om frist 10/1 for stoff til ”Schäferhunden”
 • Mail NKK: anerkjent prøve 12-080489 (utstilling)
 • Mail NKK: anerkjent prøve 12-080488 (LP)
 • Mail HS: invitasjon til samling ressurspersoner RRP/RSP
 • Mail HS: info vedr lokallag - rapportering
 • Mail fra HAR: utkast terminlister avlskåringer 2009
 • Mail Fra NKK, anerkjent prøve, 84-08123, RIK/bruksprøver
 • Mail Fra HAR: vedr terminlista for 2009, besvart v/Utst.kom.v/Annett
 • Mail fra HBU: svar på brev av 15/10 vedr FA og MH dommere
 • Mail fra NKK: Justering av dagpenger til dommere
 • Mail fra NKK: etterspør papirer for arr. 080488 og 080489 (besvart av Utst.kom. v/Annett)
 • Mail fra NKK: anerkjent prøve 84-08121 (RIK/bruksprøver)
 • Mail (svar) fra oppdretter vedr registrering av valpekull
 • Søknad fra Heidi Irene Raaen om støtte til instruktørutdanning
 • Mail fra medlem som ønsker figurantkurs
 • Søknad fra Christin Pedersen om støtte til instruktørutdanning
 • Mail fra HS/HAR: vedr forespørsel om vår rase vil delta på utstilling
 • Mail fra HS: Øyvind Sørlie og Heidi Tokstad kommer til oss 10/1. Oversikt Utøvertreff 2009.
 • Mail fra NKKs regionsråd; innkalling til årsmøte samt frister for forslag
 • Internt fra avlskontaktene; rapportering av brudd på våre lover

Utgående post:

 • Vedtak om støtte til instruktørutdanning Heidi Irene Raaen
 • Vedtak om støtte til instruktørutdanning Christin Pedersen
 • Mail til lokal oppdretter vedr registrering av valper
 • Mail til HS v/HAR; rapportering vedr brudd på avlsstatuttene
 • Mail til Rottweilerklubben vedr leie av testløypa vår
 • Mail til våre medlemmer samt avd Møre-og Romsdal og avd Sunnmøre vedr HS utøvertreff hos oss lørdag 10. januar kl 1100. Agenda og fjorårets referat vedlagt.
 • Mail til medlem vedr figurantkurs v/Hilde
 • Mail til HS vedr deltakelse på utstilling v/Hanne

Sak 1

Protokoll 12 fra 2008

Tilførsel av styrevedtak:

Styrevedtak 12 - 2008

Styret vedtar å bruke kr 15000,- til innkjøp av nytt batteri, kjettinger og brøyteskjær til traktoren.

Sak 3 sjekkes i neste møte

Protokoll godkjent med tilføyelser.

Sak 2

Invitasjon fra HS vedr. samling RRP/RSP 22/2 – 1/3 for

Instruktører og andre ressurspersoner. HS dekker overnatting i dobbeltrom

På Norlandia Oslo Airport Hotell., samt mat begge dager. Gunnar sjekker med egnede kandidater. Svarfrist er 15.2

Styrevedtak 1 - 2009

Styret vedtar å sende 2 til 3 delegater til samlingen.

Vi dekker reisen for disse, og evt utgifter ved mellomlegg for enkeltrom.

Sak 3

Vi har mottatt to søknader om støtte til instruktørutdanning med oppstart i desember –08. Avdelingen har behov for flere instruktører, og Styret ønsker å gi støtte til slik utdanning når vi har anledning til det.

Styrevedtak 2 - 2009

Styret i NSchK avd. Nordenfjeldske har vedtatt å dekke kursavgift for Christin Pedersen og Heidi Irene Raaen for instruktørkurset som startet i desember 2008. Avbrudd i utdanningen eller skifte av klubb etc. vil føre til at hele eller deler av støtten blir trukket tilbake. Ved å ta i mot støtten har de forpliktet seg til å holde inntil tre kurs vederlagsfritt for NSchK avd. Nordenfjeldske innen to år.

Diverse

 • Vi sender mail til alle på mailinglista og minner om å viktigheten av å betale medlemsskapet før generalforsamlingen. (Hilde E)
 • Bestille Hotellrom til Vår- og Sommerarr. (Hilde E)
 • Bestille service på alarmen vår (Hilde E)
 • Bestille service og trommelskifte på kopimaskina (Hilde E)

Annet:

(tatt opp i møte med tillitsvalgte 26/11 og i budsjettmøte 2.12.)

 • LP bane. Komitèmedlemmene ønsker fortsatt gress på sin bane. Det er tungvindt å holde ugresset unna. Vi ser på saken til våren.
 • Telt og paviljonger fikk hard medfart under høstarrangementet. Det er tatt høyde for innkjøp av nye i årets budsjett.
 • Redaksjonen v/Vivika mangler harddisk for produksjon av KlubbNytt. Geir/Annett donerer en de ikke bruker, til klubben. Vivika tar kontakt
 • Taket inne i klubbhuset trenger oppgradering og belysning må fikses på. Begge deler er tatt inn i årets budsjett.
 • Vannpumpe, dunker med kran samt utslagsvask til kjøkken er også tatt med i budsjett for året
 • Styret tar initiativ til å samle våre instruktører til et samhandlingsmøte etter gen.fors. ”Hvem kan hva, og når. Sette datoer for sesongens kurs”