Protokoll nr. 2 og 3 2009

NORSK SCHÄFERHUNDKLUB AVD NORDENFJELDSKE

Styremøteprotokoll

NR 2 (24. januar) og 3 12. mars 2009

Tilstede møte 2: Alle

Tilstede møte 3: Hilde S, Hilde E, Gunnar, Trond

Fravær: Geir, Hanne, Torbjørn

I møte 2, 24. januar ble det gjennomgått post, samt forberedelse til vår generalforsamling som var samme dag. Post ble valgt behandlet i møte 3 den 12. mars.

Inngående post:

 • Intern mail vedr premiekostnader
 • Intern mail; referat fra møte i LP komité
 • Mail fra medlem vedr manglende registrering av hund
 • Mail HS: Oversikt aktivitetsavgift 2008
 • Mail NKK: Medlemstall for regionene
 • Mail HS: Delegater til årsmøtet
 • Mail NKK: Prøve 84-09046 Godkjente representanter
 • Mail NKK: Prøve 84-09044 Godkjente representanter
 • Mail HS: Info vedr Årsmøtet 21. mars
 • Mail fra G.Aagesen: søknad om anbefaling/støtte til utdanning
 • Mail fra C.Sallaup: søknad om anbefaling/støtte til utdanning
 • Mail fra E.Våden: spør om medlemsskap og kurs
 • Mail fra HAR: svar på rapportering
 • NKK Trøndelag: Invitasjon til å bistå i NKKs int.utstilling i juni
 • Intern mail vedr honorar til instruktører
 • NKK info: NKKs int.utst. på Stjørdal den 27.-28. juni -09.
 • Mail NKK: Økning av avgift på tildeling av CACIT/CACIL.
 • Mail HS: Info om grasrotandelen i Norsk Tipping
 • Mail HS: vedr manglende kasserer i HS, innspill til Årsmøtet
 • Mail fra Annett Bäck vedr kriterier for ”klubbmestere”
 • Mail fra NKK: info vedr BBC’s program: ”Hunderaser på ville veier”.
 • Mail fra NKK region: underlag til årsmøtet i regionen
 • Mail fra NKK: Utkast til terminliste for prøver høsten 09
 • Mail fra medlem 16/2: anbefaling av kennel til Mimi-prisen
 • Mail fra NKK; ønsker innspill til aktivitetskalenderen; frist til Hundesport nr. 2 = 1. januar, frist til Hundesport nr. 3 = 1. februar, frist til Hundesport nr. 4 = 1. mars, osv.
 • Mail fra NKK: Justering av dagpenger for ringsekretærer HS-sak 11/09
 • Mail forespørsel 11/2 om leie av kursrom Norsk Retriever Klubb Lpkurs
 • Mail fra HS 21/2 - Årsmøtemappa
 • Mail fra HS/HAR 5/3 vedr rapportering av brudd på avlsstatutter. Kopi av brev som er sendt gjeldende oppdrettere
 • Mail til info fra Webmaster Annett Bäck: kopi av mailer med web-leverandør vedr omgjøringer i webhotell

Utgående post:

 • Mail til HS/HAR vedr manglende registrering av hund 8/2
 • Mail til HBU vedr påmelding til RRP/RSP samling 2/2
 • Mail til HS vedr tilbakemeldingen vi fikk vedr manglende registrering av hund 23/2
 • Mail til medlem 20/2 som har bedt om hjelp i forbindelse med ureg.hund
 • Mail til HS vedr etterlysning av svar på innsendte rapportering av brudd på våre avlsstatutter 23/2
 • Anbefaling dommerutdanning til Gunnar Aagsen 31.1.09
 • Anbefaling dommerutdanning Cathrine Sallaup 31.1.09
 • Mail til HS: 2.februar; søknad om frigivelse av tysk dommer Hans Peter Rieker til vår jubileumsutstilling i juni (videresendt NKK 4. februar)
 • Mail til medlem 20/2 – svar på henvendelse om Mimi-prisen
 • Mail svar 20/2 vedr forespørsel om leie av kursrom Norsk Retriever Klubb
 • Intern mail vedr premiekostnader

Sak 1

Protokoll fra Styremøte nr 1 2009

Protokoll godkjent

Sak 2

Styrevedtak 3 - 2009

Dommerutdanning for Cathrine Sallaup og Gunnar Aagesen. Styret i NSchK avd. Nordenfjeldske har vedtatt å dekke dommerkurs i Bergen for utdanning til Mentaltestdommere. Reise t/r med til sammen kr 4255,- opphold med kr 4400,- og kursavgift til NKK med kr 2400,-

Styret utbetaler støtte ut i fra klubbens økonomi, og forutsetter at man prioriterer egen klubb etter endt utdanning. Ved avbrudd i utdanning uten grunn, utgang fra avdelingen etc., må hele eller deler av støtten tilbakebetales.