Protokoll nr. 4 2009

NORSK SCHÄFERHUNDKLUB AVD NORDENFJELDSKE/p>

Styremøteprotokoll

NR 4 30.4 2009

Tilstede: Hilde Eriksen (ref.) Gunnar Aagesen, Trond Aagesen, Hanne Lilleberg

Fravær: Geir Flønes, Torbjørn Holm, Hilde Skamfer

Inngående post:

  • Mentalbeskrivelse Hund, 19.04.2009 - 19.04.2009 Ola Valan er NKKs representant, NKKs referansenummer: 87-09005
  • Mentalbeskrivelse Hund, 18.04.2009 - 18.04.2009 Ola Valan er NKKs representant, NKKs referansenummer: 87-09002
  • Fra Medlem: klage på medlem – sendt NSCHK v/HS og NKK
  • Mail NKK: Info vedr nettvett, og hvordan man kan kontrollere dette
  • Mail NKK: Høring: 50% nordiske dommere på ustillinger - HS-sak 51/09
  • Mail NKK: info: Endrede regler for klarering av britiske dommere – avtale med The Kennel Club
  • Norsk Kennel Klub arrangerer dommerelevkurs for eksteriørdommere våren 2010, med søknadsfrist 1. september 2009.

Utgående post

  • Invitasjon til vårt jubileumsarrangement er sendt våre Æresmedlemmer Thor Moen og Liv Evjen
  • Diverse spørsmål fram medlemmer er besvart av sekretær
  • Diverse mailer vedr kurs og test er oversendt og besvart av de aktuelle komiteer

Sak 1

Protokoller

Dårlige PC-forhold har gjort protokoll-skriving vanskelig. Protokoll 2 og 3 fra 2009 mangler foreløpig.

G. Aagesen sjekker ut vedr å få tak i en rimelig PC som Styret kan bruke til sitt arbeide. Sekretær H. Lilleberg oppsummerer fra siste møter og legger frem protokoll i neste møte den …….Ansvar: Gunnar Aagesen/Hanne Lilleberg

Sak 2

Grasrotandelen til Norsk Tipping

H. Eriksen har oversendt skriv vedr registrering i Brønnøysundregistrene til våre Revisorer.

Krav som stilles er innsending av vedtekter og stiftelsesprotokoll. Vi avventer tilbakemelding før vi mest sannsynlig registrer oss i frivillighetsregisteret. Ansvar: Hilde Eriksen

Sak 3

Vedr vårt jubileumsarrangement: Vi inviterer Hovedstyrets Redaksjonskomitè

v/Lisbeth Kvinge og Mimi Lønnum. Reise og hotellopphold dekkes.

Ansvar: Hilde Eriksen

Sak 4

Tidligere brev til HS vedr dommerfondet. Vi fikk ikke svar på Årsmøtet, og nå

Etterlyser vi en avgjørelse. Vi har flere under utdanning, og dette har også med innbetalinger av Aktivitetsavgift å gjøre. Ansvar: Hilde Eriksen

Sak 5

Styrevedtak 4 – 2009

Styret i NSchK avd. Nordenfjeldske har vedtatt å utvide RIK-banen etter planen, og bearbeiding av jord samt oppsetting av gjerde vil komme seg på ca kr 6000,- Styret bevilger arbeidet igangsatt. Jens Lilleholte i Driftskomiteen leder arbeidet i samarbeid med Styret.

Sak 6

Styrevedtak 5 – 2009

Styret i NSchK avd. Nordenfjeldske har vedtatt at klippeaggregat og snøfres som kan monteres på vår traktor kjøpes inn. G. Aagesen har pris avtalt på snøfres, og T.Eriksen har hentet inn pris på klippeaggregat som passer. Til sammen ca kr 15 000,- innvilges til dette.

Sak 7

I forbindelse med arbeider og rydding av trær på området, samt vår leiekontrakt Stavsøra. G. Aagesen tar kontakt med grunneier og avtaler et møte. Ansvar: Gunnar Aagesen

Sak 8

Tilbakemeldinger fra komiteer som har problemer med å få tillitsvalgte til å være sitt ansvar bevisst når de har tatt på seg et verv. Styret beslutter å innkalle til et møte i forkant av neste IPO NM/Jubileumsmøte 18. mai. Med møteplikt for alle tillitsvalgte. De som ikke kan møte må gi tilbakemelding FØR møtet. H.Eriksen kontakter A.Bäck for å samkjøre informasjon i innkalling til møtet. Ansvar: Hilde Eriksen

Sak 9

Vi har blitt forespurt om å være teknisk arrangør for NKKs dommerkurs i Mentaltest 5.-10. juli. Endelig avgjørelse om noen dager. Vi har foreløpig takket ja, og forberedt overnatting på Sandmoen Motell for 30-35 personer. Kostpenger er satt til kr 120,- pr dag, dekke skal dekke lunsj og middag. Ansvar: Gunnar Aagesen

Diverse

Gjødsle gressbanene til helgen. T.Aagesen kjøper inn det vi trenger Ansvar: Trond Aagesen

Gunnar Aagesen og Cathrine Sallaup er ferdig med første steg av utdanning, og er nå begge autoriserte Karaktertestdommere J Holder nå på med aspirantarbeider for å bli godkjente Mentaltestdommere.

I Cathrine Sallaup’s utdanning som Ferdselsprøvedommer, mangler hun bare noen få hunder.

Liv Evjen mangler bare 3 aspirantarbeider for å fullføre sin Funksjonsanalyse-dommer utdanning.

Geir Flønes og Annett Bäck er i full gang med sine elevarbeider som RIKdommere

Ellers har vi flere innenfor NKKs vegger også: Arvid Krogh og Gunnar Aagesen har begge takket ja til å sitte i kompetansegruppen for RIK. Ola Valan er i kompetansegruppa for Test og Liv Evjen sitter i Sunnhetsutvalget.

Neste styremøte :25.mai