Protokoll nr. 5 2009

NORSK SCHÄFERHUNDKLUB AVD NORDENFJELDSKE

Styremøteprotokoll

NR 5 25.5 2009

Tilstede: Hilde Eriksen (ref.) Gunnar Aagesen, Trond Aagesen, Hanne Lilleberg,

Geir Flønes, Torbjørn Holm, Hilde Skamfer

Inngående post:

 • Mentalbeskrivelse Hund, 19.04.2009 - 19.04.2009 Ola Valan er NKKs representant, NKKs referansenummer: 87-09005
 • Mentalbeskrivelse Hund, 18.04.2009 - 18.04.2009 Ola Valan er NKKs representant, NKKs referansenummer: 87-09002
 • Fra Medlem: klage på medlem – sendt NSCHK v/HS og NKK
 • Mail NKK: Info vedr nettvett, og hvordan man kan kontrollere dette
 • Mail NKK: Høring: 50% nordiske dommere på ustillinger - HS-sak 51/09
 • Mail NKK: info: Endrede regler for klarering av britiske dommere – avtale med The Kennel Club
 • Norsk Kennel Klub arrangerer dommerelevkurs for eksteriørdommere våren 2010, med søknadsfrist 1. september 2009.
 • Mail fra medlem som ønsker info ang Uhp.
 • Mail fra Lisbet Kvinge ang bruk av mailkonto til red.komiteen
 • Mail fra kurskomiteen, forslag om forandringer
 • Mail fra valpeshowkomiteen, info om årets arrangement

Utgående post

 • Invitasjon til vårt jubileumsarrangement er sendt våre Æresmedlemmer Thor Moen og Liv Evjen
 • Diverse spørsmål fram medlemmer er besvart av sekretær
 • Diverse mailer vedr kurs og test er oversendt og besvart av de aktuelle komiteer

Sak 1

Protokoller

Gjennomgang 1-4 – godkjent. Følgende saker følges opp:

Sak 9/møte 4: 4-10 juli NKK dommerkurs – vi er teknisk arrangør

Rom 4-5 juli Quality er OK, og rom 5-10 juli Sandmoen Kro er OK

Alle tilbakemeldinger går til Gunnar Aagesen og Cathrine Sallaup

Sak 1/møte 4: Sjekke priser på PC med Datakjeden og Mamos (hilde E)

Sak 6/møte 4: Snøfres og klippeaggregat (Gunnar Aa og Trond E)

Sak 7/møte 4: Leiekontrakt og Rydding av noe skog. Gunnar Aa tar kontakt med Grunneier for et møte.

Fra møte 1: LP bane. Komiteen vil fortsatt ha gress på denne.

Tak inne og kjøkkenbenk m/utslagsvask

Sak 2

Gjerde RIK bane – dyrere enn vedtatt. Skaffer oversikt og gjøre et nytt vedtak

Sak 3

Treningsavgift og kjøkkenvakter. Det fungerer ikke med dagens ordning. Flere må være med å bidra. Brevutkast fra Toril Schjetne i Støttekom. Hilde Eriksen ordner ett skriv til tillitsvalgte.

Sak 4

Valpeshow – dato satt til 20. september. Hanne Lilleberg organiserer. Liv Evjen bistår med dommere. Komite nedsatt: Hanne Lilleberg, Jens Lilleholte, Kine Bjerkan, Tormod Sumstad, Frode Lervold og Unni Wikstrøm. Egen mailadresse er opprettet.

Sak 5

Vi har mottatt kriterier (referat fra årsmøtet) og fyller kravene for å søke om støtte til utdanning av dommere. Søker om støtte på kr 10 000,- i første runde.

Sak 6

Årsmøte i NKK er avholdt. Vi anmoder HS om å informere oss om saker vi hadde her.

Sak 7

Kurskomiteen har kommet med forslag på forandringer ang kurs. Fast kursavgift blir satt til kr 1000,- for medlemmer, og kr 1200,- for ikkemedlemmer. Følgende har de satt opp ett forslag til rabattordning for de som tar: valpekurs, unghundkurs og ferdselsprøve kurs. Dette omfatter ikke de som ikke er medlemmer.

Styrevedtak 6

Sak 8

Leiekontrakt av Stavsøra må begynnes å forhandles om. Gunnar tar kontakt med Shive etter pinse.

Sak 9

Trond Eriksen undersøker pris og kjøp av klippepanne.

Diverse

Aktivitetskalender i stort format for å henge på veggen – må kunne skrives på.

Sjekke toaletter og container vedr eventuell tømming før IPO NM

Geir Flønes og Hanne Lilleberg har fått utlevert nye nøkler til postboksen på Klett.

Høst:

Styremøte 3. september 1 oktober og 5 november

Medlemsmøte 10. september Tema kunngjøres på nettsidene/evt KlubbNytt