Protokoll nr. 10 2010

Møtetittel:

Styremøte

Møtedato:

14.10..2010

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

14.10.2010

Kopi til:

Distribusjon:

Intern kopi:

Arkivsaknr.:

 

Vedlegg:

   

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Ragnar Bangsund

X

 

Hilde Skamfer

X

 

Tormod Sumstad

X

 

Sakliste

Saknr. Beskrivelse Ansvarlig Frist

40/10

Post inn
Mail fra HS om å lage en presentasjon av avdelingen til tidsskriftet
Mottatt mail fra Norsk Polarhunklubb om at de hadde funnet et annet alternativ for deres utstilling
Mottatt mail fra HBU vedrørende søknade om prøver,tester og kåringer for 2011
Mottatt mail/brev fra medlem om at hun trekker seg som leder i støttekomieen fra generalforsamling
Brev inn fra medlem i drift- og vedlikehold og støttekomiteen vedrørende uoverenstememlser . Partene innkalt på møte
Mailer fra medlemmer vedrørende uoverenstemmelser i forbindelse med funksjonsanalyse. Parteneinnkalt på møte
Mail fra Norsk Chow Chow klubb om deltakelse av schäfervalp på valpeskue på Flå Samfunnshus 16. januar 2011
Mail fra HBU som tidligere har søkt sponsing til VM i Spania, Søknaden trekt da det ikke blir noe lag
Påminning fra HS om frister for prøver/tester osv.
Brev fra NKK Utstilling og lydighetsprøve ref.nr. 12-100337 den 03.07.10 er anerkjent
Brev fra NKK Rik-Bruksprøver den 26.06.10 ref. nr. 84-10056 er anerkjent
Brev fra NKK Rik-Bruksprøver 24.09.10 NKKs ref.nr. 84-10085 Arvid Krogh er oppnevnt som NKKs representant
Brev fra NKK Rik-Bruksprøver 25.09.10 NKKs ref.nr. 84-10087 Arvid Krogh er oppnevnt som NKKs representant
Brev fra NKK Funksjonsanalyse 19.09.10 NKKs ref.nr. 81-10012 Ola Valan er oppnevnt som NKKs representan
Brev fra NKK Funksjonsanalyse 18.09.10 NKKs ref.nr. 81-10011 Ola Valan er oppnevnt som NKKs representant
Brev fra ordensrådet vedrørende retningslinjer for søknader om fårehunden


Alle

 

/10

Post ut
Sendt brev/mail til medlem som trekker seg som leder i støttekomiteen fra generalforsamling
Sendt svar til Norsk Chow Chow klubb om at de får ha med schäferhun på valpeskue
Sendt brev til HS/HAR/HBU søknader for prøver/arrangement for 2001
Send brev til Har vedrørende heftet ”Velkommen valp” styret mener vi må ha en del eksempl are r så avlskontaktene kan ha med seg ut når de besøker oppdretterne.


Unni
 

42/10

Forhøyer forsikringen på riggen fra kr. 400.000,- til 600 000,-

Hilde

 

43/10

Hvem skal hedres med fårehund på julemøtet. Forslag kommer fra styret. Jobber videre med dette.

Alle

 
 

Oppfølging:

Forsikrringsavtalen: det er tatt kontakt med forsikringsselskapet Oppfølging av saken.
Forsikringen blir forhøyet
Julemøtet blir på Stavsøra og vi bestiller mat fra To Kokker
Styret skal gå gjennom malen for presentasjon av avdelingen
Sjekk opp med datoer/frister for generalforsamling /årsmøte i Norsk schâferhunklubb.

Hilde E.


Alle


Avsluttet 

Protokoll nr. 9 2010

Møtetittel:

Styremøte

Møtedato:

09.09.2010

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

04.10.2010

Kopi til:

Distribusjon:

Intern kopi:

Arkivsaknr.:

 

Vedlegg:

   

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

 

X

Unni Wikstrøm

X

 

Ragnar Bangsund

X

 

Hilde Skamfer

X

 

Tormod Sumstad

X

 

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

36/10

Post inn
Mottatt mail fra medlem som trekker seg som avlskontakt
Mottat mail fra medlem som trekker seg fra verv i støttekomitten
Mottatt henvendelse fra Norsk Polarhund klubb avd. Nordenfjeldske om leie av bane for utstilling den 2.10.2010 

37/10

Post ut
Sendt brev til medlem som har trekt seg som avlskontakt
Sendt brev til medlem som har trekt seg fra verv i støttekomiteen
Sendt mail til Norsk Polar hund klubn avd, Nordenfjeldske med tilbud på leie av bane for deres arrangement.


Unni
Unni
Unni

 

38/10

Inger Pettersen er forespurt og takket ja til å ta over som avlskontakt ut denne perioden.

   

39/10

Ordne med annonse i Adresseavisen for medlemsmøte

Unni

 
 

Oppfølging:

Forsikrringsavtalen: det er tatt kontakt med forsikringsselskapet Oppfølging av saken.
Vedrørende samtaler med hundeklubben som leier nederst på Stavsøra. De er ikke villig til å være med på å betale brøyting. Resultatet blir at det ikke blir brøytet og de får ikke parkere på vårt område.


Nidaros brukshundklubb agility er på vent i forhold til å være med på brøyting. De holder på å se seg om etter nytt område da de har for liten plass til sin aktivitet.

Skal noen få heder på julemøtet? Tenk over til neste møte.

Hilde E.


Alle

saken avsluttet


saken avsluttet

 

Protokoll nr. 8 2010

Møtetittel:

Styremøte

Møtedato:

12.08..2010

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

09.09.2010

Kopi til:

Distribusjon:

Intern kopi:

Arkivsaknr.:

 

Vedlegg:

   

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

 

X

Trond Aagesen

 

X

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Ragnar Bangsund

X

 

Hilde Skamfer

X

 

Tormod Sumstad

 

X

Sakliste

Saknr.
Beskrivelse
Ansvarlig

Frist

34/10
Post inn
Melding fra medlem om at hun sier opp sitt medlemskap

Hilde E.
 
35/10
Bestilling av førstehjelpskoffert. Styret vedtok å kjøpe den største kofferten.
Send mail til komiteène med skjema for aktivitetsavgift. Hilde får inn skjema fra komiteène pga. regnskapet. Hun videresender disse til Unni som sender de til HS.
Snakk med Heimdal Dyreklinikk ang tema til medlemsmøte den 30. september
Dato for Oktoberfest blir 30.oktober. Ordne annonse til klubbnytt
Dato for julemøte blir 4. desember. Ordne annonse til klubbnyt

Dato for medlemsmøte er. 30. september. Ordne annonse til klubbnytt
Bestilling av hotellrom tildommere på høstarrangementet
Unni

Hilde E./ Unni

Hilde S.

Unni
Hilde E.
Hilde S.
Hilde E.

 
 
Oppfølging:
Grusing av veg. Geir har vært i kontakt med klubben som leier nederst på vårt anlegg. De vil ikke være med å betale for oppordning av veg. Skal ha kontakt med deres grunneier om dette. Leder vil bli innkalt på møte etter ferien. Nidaros agility vil være med å betale for reparasjon av veg.
Forsikrringsavtalen: det er tatt kontakt med forsikringsselskapet Oppfølging av saken
Geir
Hilde E.