Protokoll nr. 3 2010

Møtetittel:

Styremøte

Møtedato:

4.03.2010

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

08.04.2010

Kopi til:

Distribusjon:

Intern kopi:

Arkivsaknr.:

Vedlegg:

   

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Ragnar Bangsund

X

 

Hilde Skamfer

X

 

Tormod Sumstad

X

 

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

18/10

Post inn:
Mail fra HS med informasjon om at NBF`s prøver skal telle for å motta HS ærespris i bruks. Er behandlet og godkjent av HS
Mail fra HS om opdatering av lokallag.
Mail fra drift og vedlikehold ang. brøyting for andre klubber på Stavsøra. Her skal det være et møte til våren
Avlskontaktene v/Trond Eriksen har vært i kontakt med HAR ang. avlstatuttene. Etter denne forspørselen ble hjemmesiden til klubben oppdatert.
Mail fra HS ang. heftet ”Velkommen valp”. Dette skal nå være klart.
Møtereferat fra kurskomiteen
Mail fra kurskomiteen ang forespørsel om. økning av betaling til klubbens instruktører.
Mail fra NKK vedrørene anerkjent lydighetsprøve Ref.nr. 12-090552 dato 27.09.09 i Trondheim
Mottatt bekreftelse på dommeroppdrag fra Jon G. Torsvik til utstilling 24.april 2010
Mottatt bekreftelse fra Ankan Edoff på dommeroppdrag 25/26 september 2010.
Mottatt brev fra medlem om fratredelse av verv.

Geir

 

19/10

Post ut:
Sendt brev/mail til HAR med kopi til HS vedrørende søknad av lydighetsstevne 2011
Sendt dommerbekreftelse til Jon G.Torsvik ang. dommeroppdrag 24. april 2010.
Sendt dommerbekrefte til Ankan Edoff på dommeroppdrag 25 /26 september 2010.
Send mail til alle komiteene om at all henvendelse til styret skal gå gjennom leder i komiteen.
Sendt brev til kurskomiteen ang. forespørsel om. økning av betaling til klubbens instruktører.
Sendt brev til medlem om fratredelse av verv.Unni

Unni

Unni

 

20/10

Gjennomgang av møtemappa til årsmøte i Norsk Schäferhund Klub.