Protokoll nr. 4 2010

Møtetittel:

Styremøte

Møtedato:

08.04.2010

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

06.05.2010

Kopi til:

Distribusjon:

Intern kopi:

Arkivsaknr.:

 

Vedlegg:

   

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Ragnar Bangsund

X

 

Hilde Skamfer

X

 

Tormod Sumstad

X

 

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

21/10

Post inn:
Møtereferat fra utstillingskomiteen
Informasjon fra HS om problemer med Dog web Arra
Fra HS mottatt høringsdokument fra NKK vedrørende ”Endringer i Championatreglene som følge av Nordiske utstillingsregler fra 2011”
Fra HS mottatt høringsdokument fra NKK vedrørende ” NKK`s ” Rovdyrpolicy”
Fra HS mottatt høringsdokument fra NKK vedr. ” Ny høring om samarbeidsavtale med hundeskoler”
Brev fra HS vedr. bestilling av ærespremier for bruks og LP. Disse skal bestilles innen 1. oktober.
Mottatt dommerskjema fra lydighetsdommer Finn Terje Skyrud for stevne 25 og 26. september 10.
Mail fra Sandmoen Bed and Breakfast om tilbud på overnatting i forbindelse med utstillinger og stevner.
Referat fra møte i kurskomiteen.
Søknad fra lydighetskomiteen om innkjøp av mateiealer til gjerde rundt lydighetsbanen.
Søknad fra utstillingskomiteen å sette opp en aktivitetspris til oppdretter fra avd. Nordenfjeldske
Fra NKK Region Trøndelag er det kommet møteinnkalling vedr. NKK`S utstilling i Trondheim

 
straks
15.mai

mai/juni

22/10

Post ut:
Send svar til NKK Region Trøndelag hvor vi informerer om at vi har arangement selv denne helgen så vi har ikk eressurser til å stille opp på dette arrangementet med hjelp.
Sendt brev til kurskomiteen vedr. kjøregodtgjørelse og instruktører
Sendt brev til utstillingskomiteen vedrørende søknad om vandrepremie. Søknaden innvilges
Sendt brev til lydighetskomiteen vedrørende søknad om gjerde rundt lydinghetsringen. Søknad innvilget
Sendt brev til HS vedr. Uttalelse ang. høringsutkast på de nye Championatreglene i NKK
Sendt brev til HS vedr. uttalelse ang. høringsutkast vedr. samarbeidsavtale med hundeskoler fra NKK.


Unni


Unni
Unni

Unni

Unni

Unni

 

23/10

Medlemsmøte 27. mai 2010.
Alle tenker på tema. Ett alternativ er å få en veterinær til å snakke om tannhygiene til hund. Sjekker opp med veterinær
Komitemøte den 20.04 kl. 19.00. Sender innkalling
Snakk med Ramlo ang grus til veg og område på Øra. (spleiselag)
Referert fra Årsmøte.

Referert fra komiteene. De må ordnes med et nytt medlem i støttekomiteen. Hilde S. skal være behjelpelig i en overgangsfase.
Utstillingskomiteen er i rute i forhold til vårens arrangement. Brukshundkomiteen skal ha møte
Drift og vedlikehold er i rute.
Lydighetskomiteen er i rute i forhold til sine arrangement.

Kurskomiteen sliter litt med å skalffe nok innstruktører. Ellers jobbes det veldig godt der.

Redaksjonskomiteen har fått skryt i forhold til utgivelse av siste nummer.


Hilde S.

Unni
Geir

 
 

Oppfølging:

Sak: 11/10 :
Styret skal sette opp retningslinjer for utleie av Stavsøra til medlemmer av vår avdeling.
Snakk Med Ramlo om grusing av vei
Møte med naboklubbUnni/

Hilde S.
Geir
Geir