Protokoll nr. 5 2010

Møtetittel:

Styremøte

Møtedato:

06.05.2010

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

10.06.2010

Kopi til:

Distribusjon:

Intern kopi:

Arkivsaknr.:

 

Vedlegg:

   

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

 

X

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Ragnar Bangsund

 

X

Hilde Skamfer

X

 

Tormod Sumstad

 

X

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

24/10

Post inn:
Svar på forespørsel fra utstillingskomiteen til NKK ang skyting på våre stevner når vi samtidig avvikler lydighetskonkuranser. Sv are t lyder slik

”I NKK`s regelverk står det ikke noe om skudd. Dvs. Det kan avfyres skudd under lydoghetsstevner.”

Mottatt prøvemap per fra NKK i bruks, IPO
Mottatt brev fra HS vedr. momskompensasjon gjennom NKK
Mottatt forespørsel fra avd. Romerike om sponsing til IPO-NM

Mottatt mail fra kurskomiteen om at dommer på funksjonsanalyse ref. nr. 81-10011 og 81-10012 ble syk. Stevne utsatt.
Mottatt svar ang. søknaden om ekstra lydighetsstevne i Mai 2011. Stevnet er strøket fra NKK`s terminliste av HS. Dermed avslag på avholdelse av stevne.
Mottatt mail fra utstillingskomiteen om hvordan vi skal regne ut hvem som blir årets oppdretter
Mottatt fra NKK Rik og Brukshundprøver 23/4 2010 NKK`s ref. nr. 84-10010 Arvid Krogh som NKKs representant
Mottatt fra NKK Rik og Brukshunsprøver 24/4-2010 – 25/04-2010 Ref.nr. 84-10011 Arvid Krogh er oppnevnt som NKK`s representant
Mottatt fra NKK Mentalbeskrivelse av hund 10/04-2010 NKK`s ref.nr. 87-10003 er Ola Vallan NKK`s representant
Mottatt mail fra Sandmoen Bed & Breakfast om tilbud for overnatting:
Mottatt tilbud fra ambulansetjenesten i Sør-Trøndelag vedrørende kurs på medlemsmøte den 27. mai.

Mottatt mail fra medlem som trekker seg fra verv i Drift og vedlikehold og valgkomiteen.
Mottatt mail fra Nidaros Brukshundklubb agilitygruppa om å leie en bane på Stavsøra 21. og 22 august.
Hilde E
Geir
15.05.10

25/10

Post ut:
Sendt brev til alle som har blitt strøket som medlem
Klubben sponser IPO-NM annonse Midt-Norsk Kr.400,-
Send mail til testkomiteen om å få ny dato for funksjonsanalysetesten som ble avlyst.
Sendt purring til HS ang. ekstra lydighetsstevne i mai 2011
Sendt brev til utstillingskomiteen om at de har ansv are t for å regne ut dette og sette kriteriene inn på vår hjemmeside..
Sendt aksept på tilbud fra ambulansetjenesten om kurs på medlemsmøtet den 27. mai
Sendt brev til medlem som går ut av Drift og vedlikehold og valgkomiteen
Sendt brev til Nidaros Brukshundklubb agility ang leie bane på Stavsøra. De får tilbud om leie mot at vi selv har kjøkkenet.


Hilde E
Geir
Unni

Unni

 

26/10

Suppleringsvalg i Støttekomiteen, Siv Sandvik
Suppleringsvalg i Drift og vedlikehold, Erik Skamfer, leder og Terje Lorentzen
Suppleringsvalg i Valgkomiteen, Geir Wikstrøm

   

27/10

Gjennomgang av regnskap for 1.ste halvår
Tema på medlemsmøte den 27.mai blir førstehjelp
Annonse for Midtnorsk i Shäferhunden i Norge og Sverige
Etter henvendelse fra kurskomiteen blir styret med på møte med instruktørene

Hilde E
.
10.05.10

 

Oppfølging:

Sak 11/10

Styret skal sette opp retningslinjer for utleie av Stavsøra til medlemmer av vår avdeling
snakk med Ramlo om grusing av vei
Møte med naboklubb

Unni/Hilde S
Geir
Geir