Protokoll nr. 6 2010

Møtetittel:

Styremøte

Møtedato:

10.06..2010

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

30.06.2010

Kopi til:

Distribusjon:

Intern kopi:

Arkivsaknr.:

 

Vedlegg:

   

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

 

X

Unni Wikstrøm

X

 

Ragnar Bangsund

X

 

Hilde Skamfer

 

X

Tormod Sumstad

X

 

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

28/10

Post inn:
Mail fra NKK ref. nr. 84-10022 Rik-Bruksprøver 09.05.10 Gunnar Aagesen er oppnevnt som NKKs representant
Mail fra NKK ref.nr. 84-10018 Rik-Bruksprøver 08.05.10. Gunanr Aagesen er oppnevnt som NKKs representant
mail fra NKK Rik-Bruksprøver den 24.04.10 ref.nr. 84-10011 er anerkjent
mail fra NKK ref.nr. 84-10029 Rik-Bruksprøver 19.05.10. Arvid Krogh er oppnevnt som NKKs representant
Mail fra NKK. Ref.nr. 12-100076 Utstilling 24.04.10 er anerkjent.
Mail fra NKK Ref.nr. 12-100101 dato 25.04.10 Lydighetsprøve er anerkjent
Mail fra NKK Ref.nr. 84-10048 Bruksprøver 09.06.10. Gunnar Aagesen oppnevnt som NKKs representant.
Mottatt bekreftelse på tilbud om å leie banene til agilitykonkuranse fra Nidaros Brukshunklubb
Mail fra Kine Bjerkan der hun medeler at hun ikke kan stå ansvarlig for valpeshow for alle raser. June Barøy tar over.
Mail fra utstillingskomiteen at ny hovedsponsor for Midt-Norsk er i boks. Dette er firmaet Handlers Cat & Dog. Takk til June Barøy for en flott jobb i denne forbindelse.
Mail fra Nidaros BHK Lydighet der de ønsker et samarbeid om felles hjemmeside for lydighet
Mail fra HS om innsendig av resultater fra stevner og aktiviteter i avdelingene. Videre om hvordan vi skal betale inn aktivitetsavgift.
Mail fra NKK som skal arrangere Avlsrådskurs 29-30 januar 2011. Styret har vedtatt at vi sender avlskontaktene på et slikt kurs.
Mail fra Berit Hansen om sponsing til Norsk Vinner/ NM i bruks
Styret har vedtatt å sponse halv side Sort/kvitt til kr.500,-
Tilbud fra Hans Ole Klomstad ang. Brøyting/strøing vinteren 2010/2011. Trond tar det videre med Drift og vedlikehold.


Trond

 

29/10

Post ut:
Sendt mail til Nidaros BHK Lydighet vedrørende henvendelse om felles hjemmeside for lydighet, Vi ønsker ikke å være med på et slikt opplegg. Vi føler vi har nok med vår egen hjemmeside.
Sendt over mail til avlskontaktene vedrørende kurs fra NKK ang. avlsrådskurs 29-30 januar 2011:
Svart Berit Hansen at vi skal sponse halv side til kr. 500,-

   

30/10

Styremøter høsten 2010
Onsdag 30. juni

Torsdag 12. august

Torsdag 9. september

Torsdag 7. oktober

Torsdag 4. november

Medlemsmøte, tema og tidspunkt tas opp på neste styremøte
Få inn tilbud på førstehjelpskoffert
Fyll opp medidinskapet med plaster og bandasjer osv.
Skriv ut GPS koordinatene for Øra og få de hengt opp
Oppsetting av gjerde rund lydighetsringen, snakk med komiteen om fremdrift
Mottatt referat fra Instruktørmøte som kurskomiteen har gjennomført
Mottatt referat fra redaksjonskomiteen, Midtnorsk komiteen og drift og vedlikehold.
Unni
Hilde E.
Tormod
Trond


 
 

Oppfølging:

Sak 11/10 er ferdigbehandlet. Utleieavtale ordnet og vedtatt.
Grusing av veg. Geir er i dialog
Møte med naboklubb
Geir


Ferdig