Protokoll nr. 7 2010

Møtetittel:

Styremøte

Møtedato:

30.06..2010

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

12.08.2010

Kopi til:

Distribusjon:

Intern kopi:

Arkivsaknr.:

 

Vedlegg:

   

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Ragnar Bangsund

X

 

Hilde Skamfer

X

 

Tormod Sumstad

 

X

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

31/10

Post inn:
Mail fra Norsk Puddelklubb ang. deres valpeshow den 25.09.10. Ønske om å ha med schäferhund der. Vi har eget arrangement den dagen.
Mail fra HS vedrørende kartlegging av aktiviteter i avdelingene. Alle avdelingene må sende inn resultater straks etter stevner prøver/tester.

   

32/10

Post ut
Sendt brev til Hans Ole Klomstad vedrørende tilbud på brøyting av Stavsøra. Vi aksepterer tilbudet som er kommet.
Svart på mail fra Norsk Puddelklubb vedr. ønske om å ha med schâferhund på valpeshow. Informerer de om at vi har eget arrangement.


Unni

 

33/10

Tema på neste medlemsmøte som skal være den 30. september
Sett dato på Julemøte
Sett dato på Oktoberfest
Gjennomgang av forsikringsavtalen. Sjekk opp med forsikring om vi må endre på avtalen event. Ny takst

Hilde S.


Hilde E.

 
 

Oppfølging:

Grusing av veg. Geir har vært i kontakt med klubben som leier nederst på vårt anlegg. De vil ikke være med å betale for oppordning av veg. Skal ha kontakt med deres grunneier om dette. Leder vil bli innkalt på møte etter ferien. Nidaros agility vil være med å betale for reparasjon av veg.
Få tilbud på førstehjelpskoffert

Geir
Unni