Protokoll nr. 8 2010

Møtetittel:

Styremøte

Møtedato:

12.08..2010

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

09.09.2010

Kopi til:

Distribusjon:

Intern kopi:

Arkivsaknr.:

 

Vedlegg:

   

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

 

X

Trond Aagesen

 

X

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Ragnar Bangsund

X

 

Hilde Skamfer

X

 

Tormod Sumstad

 

X

Sakliste

Saknr.
Beskrivelse
Ansvarlig

Frist

34/10
Post inn
Melding fra medlem om at hun sier opp sitt medlemskap

Hilde E.
 
35/10
Bestilling av førstehjelpskoffert. Styret vedtok å kjøpe den største kofferten.
Send mail til komiteène med skjema for aktivitetsavgift. Hilde får inn skjema fra komiteène pga. regnskapet. Hun videresender disse til Unni som sender de til HS.
Snakk med Heimdal Dyreklinikk ang tema til medlemsmøte den 30. september
Dato for Oktoberfest blir 30.oktober. Ordne annonse til klubbnytt
Dato for julemøte blir 4. desember. Ordne annonse til klubbnyt

Dato for medlemsmøte er. 30. september. Ordne annonse til klubbnytt
Bestilling av hotellrom tildommere på høstarrangementet
Unni

Hilde E./ Unni

Hilde S.

Unni
Hilde E.
Hilde S.
Hilde E.

 
 
Oppfølging:
Grusing av veg. Geir har vært i kontakt med klubben som leier nederst på vårt anlegg. De vil ikke være med å betale for oppordning av veg. Skal ha kontakt med deres grunneier om dette. Leder vil bli innkalt på møte etter ferien. Nidaros agility vil være med å betale for reparasjon av veg.
Forsikrringsavtalen: det er tatt kontakt med forsikringsselskapet Oppfølging av saken
Geir
Hilde E.