Protokoll nr. 9 2010

Møtetittel:

Styremøte

Møtedato:

09.09.2010

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

04.10.2010

Kopi til:

Distribusjon:

Intern kopi:

Arkivsaknr.:

 

Vedlegg:

   

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

 

X

Unni Wikstrøm

X

 

Ragnar Bangsund

X

 

Hilde Skamfer

X

 

Tormod Sumstad

X

 

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

36/10

Post inn
Mottatt mail fra medlem som trekker seg som avlskontakt
Mottat mail fra medlem som trekker seg fra verv i støttekomitten
Mottatt henvendelse fra Norsk Polarhund klubb avd. Nordenfjeldske om leie av bane for utstilling den 2.10.2010 

37/10

Post ut
Sendt brev til medlem som har trekt seg som avlskontakt
Sendt brev til medlem som har trekt seg fra verv i støttekomiteen
Sendt mail til Norsk Polar hund klubn avd, Nordenfjeldske med tilbud på leie av bane for deres arrangement.


Unni
Unni
Unni

 

38/10

Inger Pettersen er forespurt og takket ja til å ta over som avlskontakt ut denne perioden.

   

39/10

Ordne med annonse i Adresseavisen for medlemsmøte

Unni

 
 

Oppfølging:

Forsikrringsavtalen: det er tatt kontakt med forsikringsselskapet Oppfølging av saken.
Vedrørende samtaler med hundeklubben som leier nederst på Stavsøra. De er ikke villig til å være med på å betale brøyting. Resultatet blir at det ikke blir brøytet og de får ikke parkere på vårt område.


Nidaros brukshundklubb agility er på vent i forhold til å være med på brøyting. De holder på å se seg om etter nytt område da de har for liten plass til sin aktivitet.

Skal noen få heder på julemøtet? Tenk over til neste møte.

Hilde E.


Alle

saken avsluttet


saken avsluttet