Protokoll nr. 10 2010

Møtetittel:

Styremøte

Møtedato:

14.10..2010

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

14.10.2010

Kopi til:

Distribusjon:

Intern kopi:

Arkivsaknr.:

 

Vedlegg:

   

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Ragnar Bangsund

X

 

Hilde Skamfer

X

 

Tormod Sumstad

X

 

Sakliste

Saknr. Beskrivelse Ansvarlig Frist

40/10

Post inn
Mail fra HS om å lage en presentasjon av avdelingen til tidsskriftet
Mottatt mail fra Norsk Polarhunklubb om at de hadde funnet et annet alternativ for deres utstilling
Mottatt mail fra HBU vedrørende søknade om prøver,tester og kåringer for 2011
Mottatt mail/brev fra medlem om at hun trekker seg som leder i støttekomieen fra generalforsamling
Brev inn fra medlem i drift- og vedlikehold og støttekomiteen vedrørende uoverenstememlser . Partene innkalt på møte
Mailer fra medlemmer vedrørende uoverenstemmelser i forbindelse med funksjonsanalyse. Parteneinnkalt på møte
Mail fra Norsk Chow Chow klubb om deltakelse av schäfervalp på valpeskue på Flå Samfunnshus 16. januar 2011
Mail fra HBU som tidligere har søkt sponsing til VM i Spania, Søknaden trekt da det ikke blir noe lag
Påminning fra HS om frister for prøver/tester osv.
Brev fra NKK Utstilling og lydighetsprøve ref.nr. 12-100337 den 03.07.10 er anerkjent
Brev fra NKK Rik-Bruksprøver den 26.06.10 ref. nr. 84-10056 er anerkjent
Brev fra NKK Rik-Bruksprøver 24.09.10 NKKs ref.nr. 84-10085 Arvid Krogh er oppnevnt som NKKs representant
Brev fra NKK Rik-Bruksprøver 25.09.10 NKKs ref.nr. 84-10087 Arvid Krogh er oppnevnt som NKKs representant
Brev fra NKK Funksjonsanalyse 19.09.10 NKKs ref.nr. 81-10012 Ola Valan er oppnevnt som NKKs representan
Brev fra NKK Funksjonsanalyse 18.09.10 NKKs ref.nr. 81-10011 Ola Valan er oppnevnt som NKKs representant
Brev fra ordensrådet vedrørende retningslinjer for søknader om fårehunden


Alle

 

/10

Post ut
Sendt brev/mail til medlem som trekker seg som leder i støttekomiteen fra generalforsamling
Sendt svar til Norsk Chow Chow klubb om at de får ha med schäferhun på valpeskue
Sendt brev til HS/HAR/HBU søknader for prøver/arrangement for 2001
Send brev til Har vedrørende heftet ”Velkommen valp” styret mener vi må ha en del eksempl are r så avlskontaktene kan ha med seg ut når de besøker oppdretterne.


Unni
 

42/10

Forhøyer forsikringen på riggen fra kr. 400.000,- til 600 000,-

Hilde

 

43/10

Hvem skal hedres med fårehund på julemøtet. Forslag kommer fra styret. Jobber videre med dette.

Alle

 
 

Oppfølging:

Forsikrringsavtalen: det er tatt kontakt med forsikringsselskapet Oppfølging av saken.
Forsikringen blir forhøyet
Julemøtet blir på Stavsøra og vi bestiller mat fra To Kokker
Styret skal gå gjennom malen for presentasjon av avdelingen
Sjekk opp med datoer/frister for generalforsamling /årsmøte i Norsk schâferhunklubb.

Hilde E.


Alle


Avsluttet