Protokoll nr. 4 2010

Møtetittel:

Styremøte

Møtedato:

08.04.2010

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

06.05.2010

Kopi til:

Distribusjon:

Intern kopi:

Arkivsaknr.:

 

Vedlegg:

   

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Ragnar Bangsund

X

 

Hilde Skamfer

X

 

Tormod Sumstad

X

 

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

21/10

Post inn:
Møtereferat fra utstillingskomiteen
Informasjon fra HS om problemer med Dog web Arra
Fra HS mottatt høringsdokument fra NKK vedrørende ”Endringer i Championatreglene som følge av Nordiske utstillingsregler fra 2011”
Fra HS mottatt høringsdokument fra NKK vedrørende ” NKK`s ” Rovdyrpolicy”
Fra HS mottatt høringsdokument fra NKK vedr. ” Ny høring om samarbeidsavtale med hundeskoler”
Brev fra HS vedr. bestilling av ærespremier for bruks og LP. Disse skal bestilles innen 1. oktober.
Mottatt dommerskjema fra lydighetsdommer Finn Terje Skyrud for stevne 25 og 26. september 10.
Mail fra Sandmoen Bed and Breakfast om tilbud på overnatting i forbindelse med utstillinger og stevner.
Referat fra møte i kurskomiteen.
Søknad fra lydighetskomiteen om innkjøp av mateiealer til gjerde rundt lydighetsbanen.
Søknad fra utstillingskomiteen å sette opp en aktivitetspris til oppdretter fra avd. Nordenfjeldske
Fra NKK Region Trøndelag er det kommet møteinnkalling vedr. NKK`S utstilling i Trondheim

 
straks
15.mai

mai/juni

22/10

Post ut:
Send svar til NKK Region Trøndelag hvor vi informerer om at vi har arangement selv denne helgen så vi har ikk eressurser til å stille opp på dette arrangementet med hjelp.
Sendt brev til kurskomiteen vedr. kjøregodtgjørelse og instruktører
Sendt brev til utstillingskomiteen vedrørende søknad om vandrepremie. Søknaden innvilges
Sendt brev til lydighetskomiteen vedrørende søknad om gjerde rundt lydinghetsringen. Søknad innvilget
Sendt brev til HS vedr. Uttalelse ang. høringsutkast på de nye Championatreglene i NKK
Sendt brev til HS vedr. uttalelse ang. høringsutkast vedr. samarbeidsavtale med hundeskoler fra NKK.


Unni


Unni
Unni

Unni

Unni

Unni

 

23/10

Medlemsmøte 27. mai 2010.
Alle tenker på tema. Ett alternativ er å få en veterinær til å snakke om tannhygiene til hund. Sjekker opp med veterinær
Komitemøte den 20.04 kl. 19.00. Sender innkalling
Snakk med Ramlo ang grus til veg og område på Øra. (spleiselag)
Referert fra Årsmøte.

Referert fra komiteene. De må ordnes med et nytt medlem i støttekomiteen. Hilde S. skal være behjelpelig i en overgangsfase.
Utstillingskomiteen er i rute i forhold til vårens arrangement. Brukshundkomiteen skal ha møte
Drift og vedlikehold er i rute.
Lydighetskomiteen er i rute i forhold til sine arrangement.

Kurskomiteen sliter litt med å skalffe nok innstruktører. Ellers jobbes det veldig godt der.

Redaksjonskomiteen har fått skryt i forhold til utgivelse av siste nummer.


Hilde S.

Unni
Geir

 
 

Oppfølging:

Sak: 11/10 :
Styret skal sette opp retningslinjer for utleie av Stavsøra til medlemmer av vår avdeling.
Snakk Med Ramlo om grusing av vei
Møte med naboklubbUnni/

Hilde S.
Geir
Geir

 

Protokoll nr. 3 2010

Møtetittel:

Styremøte

Møtedato:

4.03.2010

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

08.04.2010

Kopi til:

Distribusjon:

Intern kopi:

Arkivsaknr.:

Vedlegg:

   

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Ragnar Bangsund

X

 

Hilde Skamfer

X

 

Tormod Sumstad

X

 

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

18/10

Post inn:
Mail fra HS med informasjon om at NBF`s prøver skal telle for å motta HS ærespris i bruks. Er behandlet og godkjent av HS
Mail fra HS om opdatering av lokallag.
Mail fra drift og vedlikehold ang. brøyting for andre klubber på Stavsøra. Her skal det være et møte til våren
Avlskontaktene v/Trond Eriksen har vært i kontakt med HAR ang. avlstatuttene. Etter denne forspørselen ble hjemmesiden til klubben oppdatert.
Mail fra HS ang. heftet ”Velkommen valp”. Dette skal nå være klart.
Møtereferat fra kurskomiteen
Mail fra kurskomiteen ang forespørsel om. økning av betaling til klubbens instruktører.
Mail fra NKK vedrørene anerkjent lydighetsprøve Ref.nr. 12-090552 dato 27.09.09 i Trondheim
Mottatt bekreftelse på dommeroppdrag fra Jon G. Torsvik til utstilling 24.april 2010
Mottatt bekreftelse fra Ankan Edoff på dommeroppdrag 25/26 september 2010.
Mottatt brev fra medlem om fratredelse av verv.

Geir

 

19/10

Post ut:
Sendt brev/mail til HAR med kopi til HS vedrørende søknad av lydighetsstevne 2011
Sendt dommerbekreftelse til Jon G.Torsvik ang. dommeroppdrag 24. april 2010.
Sendt dommerbekrefte til Ankan Edoff på dommeroppdrag 25 /26 september 2010.
Send mail til alle komiteene om at all henvendelse til styret skal gå gjennom leder i komiteen.
Sendt brev til kurskomiteen ang. forespørsel om. økning av betaling til klubbens instruktører.
Sendt brev til medlem om fratredelse av verv.Unni

Unni

Unni

 

20/10

Gjennomgang av møtemappa til årsmøte i Norsk Schäferhund Klub.

   

Protokoll nr. 2 2010

Møtetittel:

Styremøte

Møtedato:

4.02.2010

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

04.03.2010

Kopi til:

Distribusjon:

Intern kopi:

Arkivsaknr.:

 

Vedlegg:

   

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Ragnar Bangsund

X

 

Hilde Skamfer

X

 

Tormod Sumstad

X

 

Sakliste

Frist

Straks

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

09/10

Post inn:
Mail fra lydighetskomiteen om å sende dommerbekreftelse til Roar Holmen for stevne den 24-25 april
Mail fra lydighetskomiteen om å sende dommerbekreftelse til Barbro Gjerde for stevne den 3.4 juli
Mail fra lydighetskomiteen om å sende dommerbekreftelse til Terje Skyrud for stevne den 25- 26 september
Mail fra NKK om anerkjente prøver RIK – Brukshundprøver 24/10-09 anerkjent, RIK og Bruksprøver den 26/9-09 anerkjent, Bruksprøver den 13/9-09 anerkjent
Mottatt mail fra medlem ang. leie av klubbhuset.

Mottatt mail fra Drift og vedlikehold v/Trond Eriksen vedrørende brøyting av Stavsøra.

   

10/10

Post ut:
Mottatt bekreftelse fra Roar Holmen på dommeroppdrag
Mottatt bekreftelse fra Barbro Gjerde på dommeroppdrag
Sendt brev/mail til hovedstyret om frigivelse for dommer Gûnter Schwedes for utstilling/RIK prøver 3. og 4. juli 2010.
Bekreftelse mottatt fra Gûnter Schwedes om dommeroppdrag.
Sendt dommerskjema til Jon G. Torsvik vedrørende valpeskue/utstilling
Sendt dommerskjema til Gunnar Aagesen vedrørende stevner 21.mars RIK/FP, 8/9 mars RIK/VM-uttak, 9. Juni RIK/FP/RSP/RRPI
Sendt dommerskjema til Arvid Krogh vedrørende stevner 24/25 april RIK / 19/5 RIK UHP, 26/27 juni RIK/RSP/RRP
Sendt mail til hovedstyret med representantene og observatørene til årsmøtet.

Unni

11/10

Styret vedtok at medlem får leie Stavsøra en kveld til privat arrangement. Brev/mail sendes medlemmet
Styret skal sette opp retningslinjer for utleie av Stavsøra til medlemmer av vår avdeling.

Unni

Alle

12/10

Send navn og mailadresser til avlskontaktene til HAR

Unni

13/10

Fornyelse av kjøkkenet på Stavsøra: Støttekomiteen har levert et forslag til utforming av kjøkkenet. Denne utformingen ble vedtatt med noen forandringer. Det blir kjøpt inn nytt stort kjøleskap/fryseskap og komfyr.
Det skal ordnes med elektriker for oppgradering av strøm
Komfyr og kjøleskap/fryser er innkjøpt og garantibevis ligger i regnskapet.

Arbeids-gruppa


Geir

14/10

Djemail Raistaj har fått støtte kr. 1000,- til figurantkurs RIK.

   

15/10

VEDTAK: Instruktører får kr. 300,- pr. kveld i honorar. Maksimum kr. 3000,- pr. kurs.som blir avholdt, uavhengig av antall kurskvelder.
Hjelpeinstruktører får ikke kompensasjon i form av penger. Dette er et ledd i utdanningen.

   

16/10

Tidligere vedtak vedr. tilitsvalgte som driver private kurs står fortsatt ved lag, dette er ikke ønskelig. Dette strider også mot NKK’s retningslinjer for instruktører. Ev. tilitsvalgte som praktiserer dette, må få beskjed at dette ikke kan aksepteres.

Geir

17/10

Eventuelt:
Vi må ha ny Midt.Norsk general. Hvem
Vi må ha en gjennomgang av forsikringene på Stavsøra når vi har oppgradert kjøkkenet
Årsmøtet til NKK er flyttet til 18. februar. Våre representanter blir: Geir Flønes, Trond Aagesen og Liv Evjen

Bestiller 10 nøkler til Klubbhuset
Snakk med Catrine ang. skjema på MA-testHilse E.
Geir

Flere artikler …