Protokoll nr. 1 2010

Møtetittel:

Styremøte Nr. 1

Møtedato:

14.01.2010

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

04.02.2010

Kopi til:

Distribusjon:

Intern kopi:

Arkivsaknr.:

 

Vedlegg:

   

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Ragnar Bangsund

X

 

Hilde Skamfer

X

 

Tormod Sumstad

X

 

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

01/10

Post inn:
Mottatt Prøvemapper fra NKK Bruks
Mottatt prøvemapper Test
Mottatt fra NKK, Bruksprøve 12.09.2009 ref.nr. 83-09075 anerkjent
mottatt fra NKK Rik/bruksprøve 25/10-09 ref,nr. 84-09101 anerkjent
Mottatt fra NKK Rik-Bruksprøver 27/9-09 ref,nr 84-09087 anerkjent
Mail fra en person som skal på lydighetsstevne som ber om en del info.

Geir
Cathrine
Oversendt Marit

 

02/10

Post ut:
Mail sendt alle komiteene ang. komitemøte 21.januar 2010
Mail sendt hovedstyre med forslag til valgkomiteen på kandidater som kasserer og styremedlem i hovedstyret
Sendt mail til hovestyret vedrørende lydighetsstevne med kopi til Karl Otto Oiala
Mail sendt til dommere i lydighet med bekreftelse på dommeroppdrag

Unni

 

03/10

Valg av avlskontakter: Trond Eriksen, Hanne Lilleberg, Aida Sandvik
Valg av rikansvarlig: Inger Pettersen
Valg av webmaster: Annett Back

Styret

 

04/10

Arbeidsoppgaver fordelt på medlemmene i styret. Kontakt personer:
Brukshundkomiteen: Ragnar Bangsund
Utstillingskoniteen: Trond Aagesen
Lydighetskomiteen: Geir Flønes
Testkomiteen: Tormod Sumstad
Drift og vedlikehold: Trond Aagesen
Redaksjonskomiteen: Hilde Eriksen
Kurskomiteen: Ragnar Bangsund
Støttekomiteen: Hilde Skamfer

   

05/10

Styremøter avholdes den 1. torsdagen i hver måned. Datoer som er satt opp er: 4. februar, 4. mars, 8.april, 6.mai, 10.juni
Medlemsmøte onsdag 10. mars kl. 19.30: Gjennomgang av rep.mappa. Videre høre med komiteene om andre tema som kan tas opp

   

06/10

Diskutert utforming av kjøkken. Satt ned en arbeidsgruppe bestående av : Hilde Skamfer, Geir Flønes, Trond Aagesen, Ragnar Bangsund og Margaret Gellein

Styret

 

07/10

Oppdatering av nøkkelliste
Nye alarmkoder ordnes

Hilde E.
Tormod

 

08/10

Regionrådet i NKK. Representanter fra avdelingen er: Geri Flønes, Trond Aagesen og Liv Evjen
Det første møte i Regionrådet i NKK deltar Trond Aagesen og Liv Evjen stedfortreder for Geir Flønes er Unni Wikstrøm
Send inn delegater til årsmøte ( Hilde E. oversender maler til sekretær)
Send ut på klubbmail eventuelle observatører som skal dra på rep.møte
Medlemsmøte 10.mars suppleringsvalg til Lydighetskomiteen

 

11. februar10. februar

06.februar