Protokoll nr. 9 2011

Møtetittel:

Styremøte

Møtedato:

03.11.2011

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

13.12.11

Kopi til:

Distribusjon:

Intern kopi:

Arkivsaknr.:

Vedlegg:

   

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Hilde Skamfer

X

 

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

34/11

Post inn:
Fra NKK Rik- Brukhundprøve 15.10.11 REf.nr. 84-11110 Prøve anerkjent
Fra NKK Rik-Brukshundprøve 16.10.11 Ref.nr. 84-11113 Prøve anderkjent

Fra NKK Utstilling /Lydighet ref.nr. 12-11053 den 24.09.11 Anerkjent

Rik- og Brukshundprøver 15.10.2011 og 16.10.2011 er
Arvid Krogh er oppnevnt som NKKS representant, Geir Flønes som NKKs vararepresentant
Rik-Brukshundprøver 25/9-2011 Ref.nr. 84-11097 er anerkjent
Rik- og brukshundprøver den 24/9-111 Ref.nr. 84-11093 er anerkjent
Vedr Rik-Brukshundprøver 21.08-11 Ref.nr. 84-11070 Prøven anerkjent
Mottatt henvendelse fra HBU vedrørende invitasjon til å søken om å avholde NM i IPO 2012
Mottatt svar på søknad fra HBU vedrørende NM i IPO/SL 2012. Avd.Nordenfjeldske har fått arrangementet.
Mottatt mail fra Nidaros Brukshundklubb der de forespør om leie av bane på Stavsøra til å avholde NBF stevne

Sendt mail til komittene om å få inn årsmeldingen med frist 26.november
send innvtasjon til Tor Moen og Liv Evjen med innbydelse til julemøte og God Jul hilsen 

35/11

Post ut:

Sendt søknad til HBU vedrørende å arrangere NM for Sch/SL 2012 samen med HBU på Stavsøra i Trondheim.
Svart på henvendelse fra Nidaros Brukshundklubb vedrørende leie av bane til NBF stevne. Svaret ble negativt.
 

36/11

Oppdrettermøte den 10.november 2011 på Stavsøra. Avlskontaktene er ansvarlig.

   

37/11

Fått tilbud på betalingsterminal for bruk på Øra. Dette på bakgrunn av at vi kan slippe å ha en bok som medlemmen skriver opp i. Vi avventer til ut på våren.
Fra NKK er det kommet henvendelse om korrektur på terminlista for 2012
Ny postadresse til klubben sentralt

   

38/11

Sendt rapport til HAR vedrørende oppdrettere som ikke har registret valper til rett tid. Dette på bakgrunn av rapporter fra avlskontaktene.

   

Oppfølging:

 

 

 

Protokoll nr. 8 2011

Møtetittel:

Styremøte

Møtedato:

03.10.2011

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

03.11.2011

Kopi til:

Distribusjon:

Intern kopi:

Arkivsaknr.:

 

Vedlegg:

   

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Hilde Skamfer

X

 

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

29/11

Post inn:
Mail fra HS vedrørende bestilling av HS ærespremie for utstilling

Mail fra HS vedrørende ønske om at en avdeling vil stå som teknisk arrangør av NM for Sch/SL.
Mail fra HS vedrørende frist for å sende inn søknad om stevner /aktiviteter for 2012/13

Fra NKK Rik/brukshundprøver 25/9-11 refnr. 84-11097
Fra NKK Rik/brukshundprøver 24/9+11 ref.nr. 84-11093 

30/11

Post ut:

Mail fra HS vedrørende bestilling av HS ærespremie er oversendt Utstillingskomiteen og lydighetskomiteen


Sendt brev til HS/HAR og HBU vedrørende søknader om utstilling, lydighet og stevner for 2012/13
 

31/11

Kurskomiteen ble innkalt på styremøte for å orientere om situasjonen. Fra komiteen møtte June Barøy og Lene Sølberg. Vi ble orientert om situasjonen og om at det var avholdt 2 valpekurs og ett ferdselsprøvekurs.

Det skal avholdes et figurantkurs i høst med Geir Flønes og Gunnar Aagesen som instruktører.

Det skal også avholdes et Rik grunnkurs med Gunnar Aagesen som instruktør.

De skal også prøve å få til et ferdselsprøvekurs i høst.

Styret bestemte at komiteen skal bli fulltallig etter generalforsamling.

   

32/11

Avlskontaktene ble innkalt på styremøte for å orientere om deres virksomhet. Fra komiteen møtte Trond Eriksen og Hanne Lilleberg. Inger Pettersen var på jøbb.

De ønsket å komme ut og besøke oppdretterne tidligere enn det som gjøres nå. Det ble også snakket om hva som skulle gjøres med rapporter som de skrev. Kanskje endre på skjemaene.

Det ble bestemt at lister over ikke registrerte kull skal sendes til styret som videresender disse til HAR.

Avlskontaktene kaller inn til møte med oppdretterne før jul.

   

33/11

Etter strømbrudd i sommer ble det noen skader på anlegget. De er nå utarbeidet og anlegget friskmeldt
Drift og vedlikehold har ordnet med mer lys og justert disse så de får full effekt på banene utover høsten.
Ragnar Bangsund har trukket seg fra styret/brukshundkomiteen og levert inn nøkler.

   

Oppfølging:

Begynne å se om vi har noen kandidater som vi skal søke om å få fårehunden.

 

Protokoll nr. 7 2011

Møtetittel:

styremøte

Møtedato:

28.08.2011

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

03.10.11

Kopi til:

Distribusjon:

Intern kopi:

Arkivsaknr.:

 

Vedlegg:

   

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Hilde Skamfer

X

 

Sakliste

/

Post inn:
Fra NKK:
RIK og Brkshundprøver 29/6-11 REf,nr. 84-11055 NKKS representant er Gunnar Aagesen vare Geir Flønes
Funksjonsanalyse 02.07.11 ref.nr. 81-11018 NKKs representant er Ola Vallan
Mentalbeskrivelse av hund 02.07-11 ref.nr. 87-11024 NKKS representant er Ola Vallan
Mentalbeskrivelse av hun. Ref.nr. 87-11025 NKK representant er Ola Vallan
Funksjonsanalyse 03.07.11 NKKs refnr. 81+11019 Nkks repreentant Ola Vallan
RIK-Brukshundprøve 08.07.11 ref.nr. 84-11056 Nkks representant er Gunnar Aagesen Vara Geir Flønes

Rik.Brukshundprøer ref.nr. 84-11057 NKKs representant er Gunnar Aagesen vara Geir Flønes

Rik Brukshundprøver 10.07.11 NKKs ref.nr. 84-11058 Nkks representant Gunnar Aagesen vara Geir Flønes

Rikprøver 10.06.11 ref,nr. 84-11058 Prøven er anerkjent

Rik-Brukshunprøver ref.nr. 84-11057. Prøven er anerkjent

Rik.brukshundprøver den 08.07.11 ref.nr. 84-11065 – Prøven er anerkjent

Rik-Brukshundprøver 29/6-11 Ref.nr. 84-11055. Prøven er anerkjent

Utstilling og lydighetsprøve den 9/6 Ref.nr. 12-110358. Arrangement anerkjent

Rik Brukshundprøver Ref.nr. 84-11070 den 21.08.11. NKKs representant: Geir Flønes

Rk-brukshundprøver 20.08-11 ref.nr. 84-11067. Nkks representant Geir Flønes

Fra Hans Ole Klomstad har vi mottatt tilbud vedrørende brøyting/strøing vinteren 11/12

Årsmøte i NKK region Trøndelag 29.september
Geir, Trond og Liv Evjen

 

25/11

Post ut:

Sendt brev til Hans Ole Klomstad vedørende tilbud om brøytingUnni

 

26/11

Vedrørende tilbud fra Hans Ole Klomstad vedtok styret følgende.: Styret går for tilbudet vi fikk fra Klomstad. Dette var nesten identisk me det vi har hatt sist vinter.

   

27/11

Forespørsel fra HBU om å få låne vårt høytaleranlegg på NM på Sølen. Styret vedtok å låne ut dette. Trond Aagesen tar det med og har ansvaret for

Trond

 

28/11

I forbindelse med neste styremøte kalles både avlskontaktene og kurskomiteen inn til møte
Lag plakater til treningsbanen ang. treningsavgift

Styremøter: 3. Oktober og 3. November
Medlemsmøte 6. Oktober

Oktoberfest 8. Oktober

Julemøte 3. Desember

Årsmøte 7. Januar 2012 med frist for innsending av forslag den 3. Desember2011.

   

Oppfølging:

Hilde Eriksen/ Hilde Skamfer sjekker pris og eventuelt kjøp av ny fryser

Begynne å se om vi har noen kandidater som vi skal søke om å få fårehunden.