Protokoll nr. 8 2011

Møtetittel:

Styremøte

Møtedato:

03.10.2011

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

03.11.2011

Kopi til:

Distribusjon:

Intern kopi:

Arkivsaknr.:

 

Vedlegg:

   

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Hilde Skamfer

X

 

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

29/11

Post inn:
Mail fra HS vedrørende bestilling av HS ærespremie for utstilling

Mail fra HS vedrørende ønske om at en avdeling vil stå som teknisk arrangør av NM for Sch/SL.
Mail fra HS vedrørende frist for å sende inn søknad om stevner /aktiviteter for 2012/13

Fra NKK Rik/brukshundprøver 25/9-11 refnr. 84-11097
Fra NKK Rik/brukshundprøver 24/9+11 ref.nr. 84-11093 

30/11

Post ut:

Mail fra HS vedrørende bestilling av HS ærespremie er oversendt Utstillingskomiteen og lydighetskomiteen


Sendt brev til HS/HAR og HBU vedrørende søknader om utstilling, lydighet og stevner for 2012/13
 

31/11

Kurskomiteen ble innkalt på styremøte for å orientere om situasjonen. Fra komiteen møtte June Barøy og Lene Sølberg. Vi ble orientert om situasjonen og om at det var avholdt 2 valpekurs og ett ferdselsprøvekurs.

Det skal avholdes et figurantkurs i høst med Geir Flønes og Gunnar Aagesen som instruktører.

Det skal også avholdes et Rik grunnkurs med Gunnar Aagesen som instruktør.

De skal også prøve å få til et ferdselsprøvekurs i høst.

Styret bestemte at komiteen skal bli fulltallig etter generalforsamling.

   

32/11

Avlskontaktene ble innkalt på styremøte for å orientere om deres virksomhet. Fra komiteen møtte Trond Eriksen og Hanne Lilleberg. Inger Pettersen var på jøbb.

De ønsket å komme ut og besøke oppdretterne tidligere enn det som gjøres nå. Det ble også snakket om hva som skulle gjøres med rapporter som de skrev. Kanskje endre på skjemaene.

Det ble bestemt at lister over ikke registrerte kull skal sendes til styret som videresender disse til HAR.

Avlskontaktene kaller inn til møte med oppdretterne før jul.

   

33/11

Etter strømbrudd i sommer ble det noen skader på anlegget. De er nå utarbeidet og anlegget friskmeldt
Drift og vedlikehold har ordnet med mer lys og justert disse så de får full effekt på banene utover høsten.
Ragnar Bangsund har trukket seg fra styret/brukshundkomiteen og levert inn nøkler.

   

Oppfølging:

Begynne å se om vi har noen kandidater som vi skal søke om å få fårehunden.