Protokoll nr. 9 2011

Møtetittel:

Styremøte

Møtedato:

03.11.2011

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

13.12.11

Kopi til:

Distribusjon:

Intern kopi:

Arkivsaknr.:

Vedlegg:

   

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Hilde Skamfer

X

 

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

34/11

Post inn:
Fra NKK Rik- Brukhundprøve 15.10.11 REf.nr. 84-11110 Prøve anerkjent
Fra NKK Rik-Brukshundprøve 16.10.11 Ref.nr. 84-11113 Prøve anderkjent

Fra NKK Utstilling /Lydighet ref.nr. 12-11053 den 24.09.11 Anerkjent

Rik- og Brukshundprøver 15.10.2011 og 16.10.2011 er
Arvid Krogh er oppnevnt som NKKS representant, Geir Flønes som NKKs vararepresentant
Rik-Brukshundprøver 25/9-2011 Ref.nr. 84-11097 er anerkjent
Rik- og brukshundprøver den 24/9-111 Ref.nr. 84-11093 er anerkjent
Vedr Rik-Brukshundprøver 21.08-11 Ref.nr. 84-11070 Prøven anerkjent
Mottatt henvendelse fra HBU vedrørende invitasjon til å søken om å avholde NM i IPO 2012
Mottatt svar på søknad fra HBU vedrørende NM i IPO/SL 2012. Avd.Nordenfjeldske har fått arrangementet.
Mottatt mail fra Nidaros Brukshundklubb der de forespør om leie av bane på Stavsøra til å avholde NBF stevne

Sendt mail til komittene om å få inn årsmeldingen med frist 26.november
send innvtasjon til Tor Moen og Liv Evjen med innbydelse til julemøte og God Jul hilsen 

35/11

Post ut:

Sendt søknad til HBU vedrørende å arrangere NM for Sch/SL 2012 samen med HBU på Stavsøra i Trondheim.
Svart på henvendelse fra Nidaros Brukshundklubb vedrørende leie av bane til NBF stevne. Svaret ble negativt.
 

36/11

Oppdrettermøte den 10.november 2011 på Stavsøra. Avlskontaktene er ansvarlig.

   

37/11

Fått tilbud på betalingsterminal for bruk på Øra. Dette på bakgrunn av at vi kan slippe å ha en bok som medlemmen skriver opp i. Vi avventer til ut på våren.
Fra NKK er det kommet henvendelse om korrektur på terminlista for 2012
Ny postadresse til klubben sentralt

   

38/11

Sendt rapport til HAR vedrørende oppdrettere som ikke har registret valper til rett tid. Dette på bakgrunn av rapporter fra avlskontaktene.

   

Oppfølging: