Protokoll nr. 2 2011

Møtetittel:

Styremøte

Møtedato:

12.03.2011

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

06.04.2011

Kopi til:

Distribusjon:

Intern kopi:

Arkivsaknr.:

 

Vedlegg:

   

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Ragnar Bangsund

X

 

Hilde Skamfer

X

 

Tormod Sumstad

 

x

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

06/11

Post inn:
Forespørsel fra medlem om å lage en ”tag” for bruk for medlemmene
Mail fra Norsk Polarhunklubb vedrørende leie av Stavsøra den 01.10.11

   

07/11

Post ut:
Sendt svar til medlem om at hun kan kage en slik ”tag”
Sendt svar til Norsk Polarhundklubb vedrørende leie av Stavsøra til utstilling.
Sendt melding til testkomiteen om at de kan bestille ne maskin til å bruke under test.

   

08/11

Før styremøte hadde vi mote med støttekomiteen. Det er en ”tung” komite . Det kommer 2 nye medlemmer inn i gruppa Dette grunnet at noen er syk og ikke kan være med hele tiden. Alle i støttekomiteen har fått nøkler. Rita er vagt til leder. Det vil bli kjøpt inn ny fryser som skal stå inn i klubbhuset og de gamle fryseskapene som står inn i klubbhuset blir kassert. Komiteen ordner med liste over hva vi har av mat i klubbhuset. De ordner også en turnusliste internt over hvem som skal handle inn osv.

   

09/11

Det vil bli familiedag på Kristi Himmelfarts dag. Her blir det schäferhundsprint og rebusløp, grilling osv.

Styret ordner med gavekort som premie .

Hilde S/ og Hege P. Moe

 

10/11

Styret gjennomgikk møtereferatet fra møte med komiteene. Dette var en fruktbar kveld og vi må gjenta denne til høsten også.
Testkomiteen har kommet med ønske om en maskin som skal brukes på den ”lille hare” under test.
Styret har vedtatt at de kan gå til anskaffelse av en slik maskin.
Kalk, gjødsel må kjøpes inn. Det tar ikke så lang tid før vi må starte med dette arbeidet. Videre må det innhentes priser på gressklipper
Ta kontakt med Liv vedrørende å informere om de nye utstillingsreglene.
Gjennomgang av årsmøtemappa som skal gjennomgås på medlemsmøte den 17.03.

Styret


Testkomiteen

Drift og vedlikehold
Unni

 

Oppfølging:

Hilde Eriksen ordner med skap til pokal
Hilde Eriksen ordner med 7 nye koder til alarmen