Protokoll nr. 3 2011

Møtetittel:

Styremøte

Møtedato:

06.04.2011

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

04.05.2011

Kopi til:

Distribusjon:

Intern kopi:

Arkivsaknr.:

 

Vedlegg:

   

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

 

x

Unni Wikstrøm

X

 

Ragnar Bangsund

X

 

Hilde Skamfer

X

 

Tormod Sumstad

 

x

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

11/11

Post inn:
Mottatt søknad fra Norsk Pincher Klub avd. Sør-Trøndelag om leie av klubbhus og bane for handlerkurs 15-17 april
Mottatt bekreftelse pr. Mail fra ”Pelle” Sven Erik Lundkvist dommeroppdrag 24-25 september 2011.

Brevfra NKK Orientering vedrørende mulig samarbeid med komersielle hundskoler.
Sendt mail til medlem i styret om vedkommende skal fortsette eller ei. Avventer svar.

   

12/11

Post ut:
Sendt svar til Norsk Pincher Klub avd. Sør-Trøndelag med avslag på leie av klubbhus og bane.
Sendt brev til HS vedrørende valpepakken. Og spurt hvordan de har tenkt å gjennomføre distribusjon i år.


Unni

Unni

 

13/11

Vedtak om å kjøpe gave til avd. Møre og Romsdal i forbindelse med deres jubileum

Hilde E.

 

14/11

Gjennomgang av medlemslister for å forsikre oss om at tillitsvalgte har betalt medlemskap og treningsavgift
Innkalle til dugnad den 14.04.11
Innkjøp av gjødsel
Det jobbes med tilbud på ny gressklipper

Hilde E.

Unni
Trond
Drift og vedlikehold

 

Oppfølging:

Hilde Eriksen ordner med skap til pokal
Hilde Eriksen ordner med 4 nye koder til alarmen Gjennomført

Hilde Skamfer tar ny kontakt med støttekomiteen for å få høre status

Hilde Eriksen/ Hlde Skamfer sjekker pris og eventuelt kjøp av ny fryser