Protokoll nr. 4 2011

Møtetittel:

Styremøte

Møtedato:

04.05.2011

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

07.06.2011

Kopi til:

Distribusjon:

Intern kopi:

Arkivsaknr.:

 

Vedlegg:

   

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Ragnar Bangsund

X

 

Hilde Skamfer

X

 

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

15/11

Post inn:
Fra NKK Funksjonsanalyse 10.04.2011 Ref.nr. 81-11003 er Ola Vallan oppnevnt som NKK sin representant.

Fra NKK Rik- Brukshundprøver den 09.05.2011Ref.nr. 84-10022. Prøven er anerkjent.

Mail fra medlem i styret om at han trekker seg grunnet ny jobb.

Brev fra avd. Hedmark vedrørende bruk /godkjenning av treningsbane til ett av våre medlemmer.

   

16/11

Post ut:
Sendt brev til medlem av styret som har gått ut
 

17/11

bullet Går til innkjøp av lås til døren inn der fryseren står
bullet Hilde E. Har vært i kontakt med Siemens ang. Feil på alarmanlegget. Vi må få rettet opp dette uten at vi skal betale noe mer.
bullet Nytt medlem i styret. Alle skal komme med forslag og deretter sette valgkomiteen på saken.
bullet Den gamle traktoren vil bli satt i stand og brukt på Øra. Trond Eriksen skal stå for den jobben.
bullet Medlemsmøte 09.06.2011. Tema vil være info fra avlskontaktene.
bullet Send blomster til Ingerid Brækstads 90.årsdag. Hilde E
bullet Hilde E. lager en oversikt over sine oppgaver i styret. Prøver å fordele noen av disse så hun ikke får så stor belastning.
   

Oppfølging:

Hilde Eriksen/ Hilde Skamfer sjekker pris og eventuelt kjøp av ny fryser

Trond Aagesen samtaler med Drift og vedlikehold vedrørende kjøp av gressklipper. Prøver ut klippere lørdag 7. mai 2011.