Protokoll nr. 6 2011

Møtetittel:

styremøte

Møtedato:

07.06.2011

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

25..08.11

Kopi til:

Distribusjon:

Intern kopi:

Arkivsaknr.:

 

Vedlegg:

   

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

 

X

Unni Wikstrøm

X

 

Ragnar Bangsund

X

 

Hilde Skamfer

X

 

Sakliste

 

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

20/11

Post inn:
Fra NKK Region Trøndelag. Varsel om årsmøte

Henvendelse fra et medlem i Norsk Schaferhund Klub vedrørende mangel av stamtavle på valp kjøpt av oppdretter fra avd. Nordenfjeldske.
Styret tok saken til etterretning.
Fra NKK karatertest den 29.04.06 Ref.nr. 80-06013 Prøven er anerkjent
Mottatt møtereferat fra valpeshowkomiteen.
Brev fra HS vedrørende SL1 som hadde blitt uteglemt fra utstillingsreglene.

Trond / Geir og Liv Evjen

 

21/11

Post ut:

Send mail til Liv Evjen om deltakelse på NKK Region Trøndelags åsmøte.
Sendt svar vedrørende henvendelse fra avd. Hedmark vedrørende godkjenning av trening gruppe C

   

22/11

Innkjøp av 5 ”bukker” som skal brukes i forbindelse med stevner. Disse er ment brukt som ”veivisere”

Unni

 

23/11

Innkalle avlskontaktene for å gjennomgå rutiner.
Inntalle
kurskomiteen, Instruktører Hva kan gjøres for at de skal ha kurs.

   

Oppfølging:

Hilde Eriksen/ Hilde Skamfer sjekker pris og eventuelt kjøp av ny fryser

Ordne vaffelvaktlister for høsten og legg ut på hjemmesida. Unni og Hilde
Begynne å se om vi har noen kandidater som vi skal søke om å få fårehunden.